ทำไม ? การเตรียมไฟล์ต้องเผื่อระยะตัดตก

 

 

การเตรียมไฟล์พิมพ์ต้องมีเพื่่อระยะตัดงานทุกครั้ง

การเตรียมไฟล์สำหรับส่งโรงพิมพ์นั้น ไฟล์งานสำเร็จของลูกค้าจำเป็นต้องกำหนดค่าเส้น Bleed หรือที่เรียกว่า การเผื่อพื้นที่ระยะตัดตกงาน

คือการออกแบบให้พื้นที่งานมีขนาดเผื่อออกมาจากขนาดจริง โดยให้กำหนดค่า Bleed หรือเผื่อระยะตัดตกงานทุกด้านๆ ละ 3 mm. เพื่อที่เวลา

โรงพิมพ์ตัดเจียนงานจะได้ไม่เห็นเป็นขอบขาว และไม่โดนตัดทิ้ง เพราะหากไฟล์งานที่ไม่มีการเผื่อระยะตัดตกงานมา อาจจะถูกตัดกินเข้าไป

หรือเห็นเป็นขอบขาว และควรจัดระยะการวางเนื้อหางาน (Margin) ให้ห่างจากระยะที่ตัดสำเร็จ อย่างน้อยด้านละ 5 mm. เพราะถ้าข้อมูลหรือ

รูปภาพที่วางชิดขอบงานสำเร็จมากเกินไป เวลาตัดเนื้อหาส่วนนั้นอาจจะถูกตัดกินเข้าไปหรือถูกตัดหายไป