Book on demand พิมพ์หนังสือไม่มีขั้นต่ำ


คือ พิมพ์หนังสือตามจำนวนที่ต้องการ ใช้เวลาน้อย อาธิ หนังสือทั่วไป
, วารสาร , แคตตาล็อค , คู่มือ , หนังสือสวดมนต์ , Portfolio พิมพ์หนังสือนิตยสาร ราคาถูก จำนวนน้อย ไม่มีขั้นต่ำ ผลิตเพียง 1 เล่มก็สามารถทำได้

ขนาดมาตรฐานของการพิมพ์ Book on demand มีขนาดตั้งแต่เล่มเล็กสุดไปจนถึงใหญ่สุด คือ A6 , A5 , A4 , และA3ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมทำมากที่สุด

ชนิดกระดาษสำหรับพิมพ์หนังสือ , คู่มือ , วารสาร , หนังสือสวดมนต์ นิยมใช้เป็นกระดาษถนอมสายตา เพราะมีคุณสมบัติแตกต่างจากกระดาษทั่วไป มีผิวกระดาษสีเหลือง ที่ช่วยลดแสงสะท้อนเข้าสู่ดวงตา ทำให้รู้สึกสบายตาเมื่ออ่าน นับเป็นกระดาษเพื่อสุขภาพของดวงตาเลยทีเดียว กระดาษที่นิยมลองลงมาคือ กระดาษปอนด์ เพราะต้นทุนต่ำ ราคาไม่สูงมาก แต่คุณภาพดี ส่วนกระดาษที่เหมาะสำหรับ พิมพ์หนังสือนิตยสาร , แคตตาล็อค ที่นิยมจะเป็นกระดาษอาร์ตมัน , อาร์ตด้าน เพราะมีผิวกระดาษที่เนียนสวย มีความหนากระดาษให้เลือกหลายแกรม และราคาไม่แพงมาก

การเข้าเล่มหนังสือมีหลายรูปแบบ ซึ่งขนาดและจำนวนหน้าที่เหมาะสมสำหรับการเข้าเล่มแต่ละแบบมีดังนี้

  1. เย็บมุงหลังคา ได้แก่  ขนาด A6, A5 , A4 เริ่มที่จำนวน 8 หน้า , 12 หน้า , 16 หน้า , 20 หน้า , 24 หน้า , 28 หน้า , 32 หน้า , 36 หน้า
  2. ใส่ห่วงเหล็ก   ได้แก่  ขนาด A5 , A4, A3 เริ่มที่จำนวน 6 หน้าขึ้นไป
  3. ไสกาว          ได้แก่  ขนาด A6, A5 , A4 เริ่มที่จำนวน 40 หน้าขึ้นไป หรือความหนาสันกว้าง 0.5 มิลขึ้นไป
  4. เย็บกี่ไสกาว   ได้แก่  ขนาด A5 , A4        เริ่มที่จำนวน 300 หน้าขึ้นไป หรือความหนาสันกว้าง 2 ซม.ขึ้นไป
  5. ยึดหมุด         ได้แก่ ขนาด  A5 , A4, A3 เริ่มที่จำนวน 20 หน้าขึ้นไป
  6. ปีกผีเสื้อ        ได้แก่ ขนาด A5 , A4         เริ่มที่จำนวน 10 หน้าขึ้นไป

Book on demand จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไป , นักเรียน , นักศึกษา , กลุ่มร้านค้าจนถึงธุรกิจขนาดย่อม ที่ต้องการงานพิมพ์หนังสือจำนวนครั้งละไม่มาก