คูปองลุ้นโชค

ปอนด์ 80g
4 สี 1 หน้า + ปรุฉีก 1 เส้น + รันเลข
สันกาวหุ้มน้ำตาลเล่มละ 100 ใบ

1 2 3 4 12