ข้อดีของการใช้คูปองสำหรับธุรกิจของคุณ

         หลายธุรกิจในยุคปัจจุบันการหากลยุทธ์ทางการตลาด วิธีการทำยอดสินค้าหรือยอดขายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ
การทำสื่อโฆษณาเพื่อโปรโมทธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ของคุณจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องทำเพราะเป็นการช่วยกระตุ้นทั้ง
ยอดขายผลิตภัณฑ์กระตุ้นกลุ่มลูกค้าและเป็นการแนะนำธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จัก อาทิ การทำสื่อโฆษณาผ่านทาง
โซเชียลมีเดีย (Social Media) ต่างๆ การจัดบูธแสดงสินค้า การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือส่งเสริมการ
ขายต่างๆ โดยเฉพาะการทำสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทคูปองแจกลูกค้าหรือเรียกอีกอย่างว่าบัตรกำนัล หรือ บัตรสมนาคุณ เช่น
คูปองส่วนลด คูปองแทนเงินสด คูปองสะสมแต้ม คูปองแลกซื้อ คูปองบัตรของขัวญ ฯลฯที่สามารถระบุเงื่อนไขต่างๆตาม
ต้องการได้ มีรูปแบบที่หลากหลาย ทั้ง คูปองแบบแจกปลิว คูปองแบบเข้าเล่มให้ประโยชน์และใช้ได้ผลดีที่สุด
ซึ่งเป็นอีกเทคนิคที่คุณไม่ควรมองข้าม


1. สามารถใช้คูปองในการส่งเสริมการขายแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เก่า ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าซ้ำ หรือใช้บริการอีก
ในอนาคต เช่น คูปองแลกซื้อสินค้าใหม่ในราคาพิเศษ คูปองบัตรสะสมแต้ม
2. สามารถใช้คูปองกระตุ้นยอดขายให้มากขึ้น เช่น คูปองบัตรส่วนลด คูปองซื้อ 1 แถม 1
3. สามารถใช้คูปองกระตุ้นกลุ่มลูกค้าให้ซื้อมากขึ้น จำนวนลูกค้ามากขึ้น เช่น คูปองแลกซื้อ คูปองบัตรของขวัญ คูปองแทนเงินสด
4. สามารถใช้คูปองเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าสนใจสินค้าชนิดอื่นๆได้อีก เช่น เมื่อลูกค้าซื้อเสื้อแล้วจะได้รับคูปองส่วนลดซื้อกางเกงในราคาพิเศษ
5. สามารถใช้คูปองทำแคมเปญส่งเสริมการขายต่างๆตอบโต้กับคู่แข่ง

              การแจกคูปองจึงถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งที่ช่วยในการส่งเสริมการขาย เป็นที่นิยมแพร่หลายในธุรกิจขนาดย่อมจนถึง
ธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งนี้การทำคูปองให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีส่วนหนึ่งเจ้าของธุรกิจควรคำนึงถึงรายละเอียดของข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนดในคูปอง
ด้วยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีแก่ธุรกิจของคุณเองและลูกค้าของคุณ