พิมพ์คูปองพร้อมRun ข้อมูลได้ง่าย

พิมพ์คูปองพร้อมRun ข้อมูลเปลี่ยนรายชื่อได้ง่ายด้วยกระบนการพิมพ์ดิจิตอล

หากการพิมพ์ด้วยระบบ offset ไม่สามรถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้าได้ แต่ในกรณีระบบการพิมพ์ ดิจิตอล สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้า Run barcode เพิ่มระบบความปลอดภัย เหมาะแก่การพิมพ์คูปองเป็นอย่างยิ่ง

โดยปกติส่วนใหญ่งานพิมพ์คูปอง จะใช้กระดาษซึ่งไม่หนามาก ใช้แล้วคือทิ้ง เพราะฉะนั้น งานพิมพ์คูปองมักนิยมใช้กระดาษ เริ่มต้นความหนาที่ ปอนด์ 80 จนถึง อาร์ตมันหรืออาร์ตด้าน 160 แกรม

งานพิมพ์คูปอง แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ

      1. อาร์ตเวิร์คหลัก
      2. ข้อมูลลูกค้า

S__14098445

ในส่วนของรูปเล่มงานพิมพ์คูปอง จะเข้าเล่มโดยวีธการ เย็บลวด 1 ด้าน และนำไปเข้ากาวตรงหัวคูปอง ในส่วนของหางคูปอง ก็จะมีข้อมูลลูกค้าส่วนลด หรือ ตั๋วแทนเงินสดระบุไว้ มีความหนาของเล่มไม่ควรเกิน 100 ใบ

ในกรณีงานพิมพ์คูปองไม้ได้เข้าเล่ม จะตัดเป็นใบปลิว ๆ แล้วตีเส้นประ หรืออีกกรณี นั้นคือ งานพิมพ์คูปองที่มีขนาดเท่ากับนามบัตร เพื่อใช้สำหรับสะสมแต้มหรือสติ๊กเกอร์แสตมป์

ขนาดของคูปองก็เช่นกันไม่ความใหญ่หรือเล็กจนเกินไป และตัวหนังสือข้อกำหนดเงื่อนไข วันหมดอายุ จำเป็นต้องระบุให้ชัดเจน

S__14098442