เข้าเล่มคูปองอย่างไร? ให้เหมาะกับการใช้งานกับคูปองแต่ละประเภท

คูปองชิงโชค

การเข้าเล่มคูปองชิงโชคส่วนใหญ่ จะเป็นปรุฉีก กาวหัว ทำเป็นใบๆ หรือเป็นเล่มๆก็ได้

คูปองจอดรถ

ชื่อก็บ่องบอกอยู่ว่าต้องใช่คูปองกับรถที่เข้ามาจอด ดังนั้นการใช้งานอาจมีจำนวนมาก
เพื่อง่ายต่อการใช้งานและรวดเร็ว ดังนั้นการเข้าเล่มของคูปองจอดรถ
แนะนำให้ปรุฉีก 1, 2 ตำแหน่งหรือกาวหัว ทำเป็นเล่มๆ ละ 50,100 ใบ

ตั๋วคอนเสริ์ต , ตั๋วเข้างาน

การเข้าเล่มที่เหมาะกับคูปองประเภทนี้ก็คือ ทำเป็นใบ
แต่หากเป็นตั๋วคอนเสริร์ต ที่ต้องใช้หรือเก็บหางตั๋วแนะนำการเเข้าเล่ม เป็นการปรุฉีก 2-3 ตอน

คูปองส่วดลด , คูปองเงินสด

เพื่อให้ดูมีมูลค่าแนะนำให้ทำเป็นเล่มหรือเป็นใบๆ

 

คูปองอาหาร , คูปองเครื่องดื่ม

เป็นคูปองใช้แทนเงินสด ในศูนย์อาหารหรือสถานที่อื่นๆ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
แนะนำให้เข้าเป็นเล่มพร้อมรันนัมเบอร์ 2 จุด ต้นขั้วและหางขั้ว ปรุฉีก ให้มีต้นขั้วเก็บติดเล่ม
และส่วนที่สำหรับฉีกออกหรือกาวหัว พร้อมใส่ปกสีน้ำตาลรัมเบอร์เล่มที่ให้ต้นขั้ว-ท้ายขั้ว 1 เล่ม มี 100 ใบ