Photobook

Book.9

ThaiDigitalPrint.com รับพิมพ์Photobook แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ยิ่งพิมพ์จำนวนเยอะ ราคาต่อชิ้นยิ่งถูก ลูกค้าสามารถพิมพ์Photobook ได้ทั้งแบบขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า แล้วแต่ลูกค้าออกแบบ

นอกจากนั้นการพิมพ์Photobook สามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มความน่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ เคลือบ UV, เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน, เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน, เคลือบ Spot UV

รูปแบบของงานพิมพ์Photobook

ประเภทของ

-

ขนาด

ขนาดตั้งแต่ A5 – A3 หรือขนาดใหญ่ถึง A2

ขนาดกระดาษและความหนา

 • ปก
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ความหนาตั้งแต่ 190 g – 350 g
  • กระดาษอาร์ตมัน ความหนาตั้งแต่ 120 g – 160 g
  • กระดาษอาร์ตด้าน ความหนาตั้งแต่ 120 g – 160 g
 • เนื้อใน
  • กระดาษปอนด์ ความหนาตั้งแต่ 80 g – 120 g
  • กระดาษอาร์ตมัน ความหนาตั้งแต่ 105 g – 120 g
  • กระดาษอาร์ตด้าน ความหนาตั้งแต่ 105 g – 120 g

 • อาร์ตการ์ด 210 g
 • อาร์ตการ์ด 230 g
 • อาร์ตการ์ด 250 g
 • อาร์ตการ์ด 260 g
 • อาร์ตการ์ด 300 g
 • อาร์ตการ์ด 310 g
 • อาร์ตการ์ด 350 g

รูปแบบการพิมพ์

พิมพ์ 2 หน้า

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ

 • เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
 • เคลือบวานิช
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
 • เคเงิน หรือ เคทอง
 • Spot UV

การเข้าเล่ม

 • มุงหลังคา
 • ปีกผีเสื้อ
 • ไสกาว
 • ยึดหมุด