เลือกชนิดกระดาษอย่างไรให้เหมาะสำหรับพิมพ์หนังสือแต่ละประเภท

สิ่งตีพิมพ์แบบรูปเล่มที่มีจำนวนหน้าตั้งแต่ 8 หน้าขึ้นไป โดยแยกประเภทตามเนื้อหาสาระของเล่ม อาทิ หนังสือต่างๆ, นิตยสาร, แคตตาล็อค, คู่มือ เป็นต้น

การเลือกชนิดกระดาษในการตีพิมพ์เล่มและความหนาของกระดาษ ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

1. กระดาษปอนด์  80 แกรม, 100 แกรม, 120 แกรม กระดาษสีขาวผิวเรียบ เหมาะสำหรับงานประเภทหนังสือวิชาการ, หนังสือรายงานประจำปี
หรือหนังสือคู่มือ ที่ต้องการเน้นความเรียบง่าย เน้นเนื้อหาเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการพิมพ์เนื้อหาแบบสีดำทั้งเล่ม เพราะกระดาษชนิดนี้จะค่อนข้าง
Save Cost

2. กระดาษกรีนรี๊ด หรือเรียกอีกอย่างว่ากระดาษถนอมสายตา มีความหนาที่ 75 แกรม นิยมใช้สำหรับพิมพ์หนังสือประเภทอ่าน เช่น หนังสือเรียน,
นิยาย, หนังสือการ์ตูน เพราะผิวกระดาษมีสีเหลืองอ่อน ให้ความรู้สึกสบายตาแก่ผู้อ่าน ซึ่งความหนาของกระดาษชนิดนี้เหมาะมากสำหรับพิมพ์
หนังสือจำนวนหน้าเยอะๆ

3. กระดาษอาร์ตด้าน 105 แกรม, 120 แกรม, 130 แกรม, 157 แกรม กระดาษชนิดนี้จะมีผิวด้านและมีระดับความหนาให้เลือก
เหมาะสำหรับงานพิมพ์ประเภทแคตตาล็อค, นิตยสาร หรืองานพิมพ์ที่ต้องการสีแบบเรียบหรู กึ่งทางการเพราะสีที่พิมพ์ลงบนกระดาษผิวด้าน
สีที่ได้จะดูซอลฟ์ไม่สดมาก

4.กระดาษอาร์ตมัน 105 แกรม, 120 แกรม, 130 แกรม, 157 แกรม กระดาษชนิดนี้จะมีผิวมันและมีระดับความหนาให้เลือก
นิยมพิมพ์เป็นเนื้อในนิตยสาร, แคตตาล็อค, โฟโต้บุ๊ค โดยเฉพาะหนังสือที่ต้องการเน้นรูปภาพสีสันสดใส

5. กระดาษอาร์ตการ์ด 190 แกรม, 210 แกรม, 300 แกรม, 350 แกรม เหมาะสำหรับจัดพิมพ์เป็นปกหนังสือต่างๆ มีระดับความหนาให้เลือก
แต่ที่นิยมมากที่สุดคือความหนากระดาษที่ 300 แกรม เพราะกระดาษไม่บางและไม่หนาจนเกินไป สามารถเคลือบปกเพิ่มได้ด้วย PVC
ทั้ง PVC แบบเงา และ PVC ด้านหรือการทำเทคนิคพิเศษ เช่น Spot UV, ปั๊มนูน, ปั๊มจม หรือ ฟลอย์เงิน, ฟลอย์ทองได้ด้วยเช่นกัน