เลือกใช้กระดาษให้เหมาะกับรูปแบบแต่ละงานพิมพ์

การเลือกใช้กระดาษให้เหมาะสมกับรูปแบบงานเป็นสิ่งที่ควรคำนึง และควรให้ความสำคัญ โดยจะแบ่งชนิดกระดาษออกตามประเภทของงานพิมพ์ดังนี้

1. งานพิมพ์ประเภทตัดปลิว

                ใบปลิว และ แผ่นพับ เช่น โบรชัวร์สินค้า , ใบปลิวโฆษณาต่างๆ ชนิดกระดาษที่ใช้จะไม่เน้นความหนาของกระดาษมากนัก แต่จะเน้น

ประหยัดงบประมาณ เพราะมักใช้สำหรับแจกปลิวให้กับคนทั่วไป ชนิดกระดาษที่นิยมใช้ ได้แก่ กระดาษอาร์ตด้าน , กระดาษอาร์ตมัน หรือกระดาษ

ปอนด์ความหนาที่ 80 แกรม -157 แกรม

               โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ชนิดนี้ จะนิยมใช้กระดาษอยู่ 2 แบบ คือ แบบบางความหนาที่ 120-157 แกรม (ไม่เคลือบ) ได้แก่ กระดาษอาร์ตด้านและ

กระดาษอาร์ตมัน เพราะผิวกระดาษสวยในตัวอยู่แล้ว และแบบหนาจะมีความหนาที่ 190-350  แกรม ได้แก่ กระดาษอาร์ตการ์ด สามารถเคลือบเพิ่มได้

              นามบัตร ชนิดกระดาษที่นิยมและเหมาะสม ได้แก่ กระดาษอาร์ตการ์ด หรือกระดาษการ์ดขาว ควรมีความหนาระหว่าง 210 – 300 แกรม

ไม่ควรบางหรือหนาเกินไป เพราะจะจัดเก็บลำบาก หรือหักงอง่าย สามารถเคลือบ PVC เพิ่มได้

              การ์ดต่างๆ ควรเน้นความหนาของกระดาษตั้งแต่ 250 แกรมขึ้นไป ชนิดกระดาษที่นิยมจะเป็นกระดาษการ์ดขาว เพราะมีผิวด้าน

เรียบเนียน เหมาะสำหรับงานที่ต้องการโชว์ผิวกระดาษ และไม่ต้องการเคลือบ และอีกชนิดคืออาร์ตการ์ดที่มีผิวกึ่งเงา และมีความหนาให้

เลือกหลายระดีบ สามารถเคลือบ PVC เพิ่มเพื่อความสวยงาม หรือการทำพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ได้อีกด้วย

2. งานพิมพ์ประเภทเข้าเล่ม

                หนังสือ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือวิชาการ, หนังสือเรียน, หนังสือรายงาน และหนังสือตำราต่างๆ รวมไปถึงหนังสือนิยาย หนังสือประเภทนี้จะ

เน้นการอ่าน ดังนั้นกระดาษเนื้อในที่นิยมใช้จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ กระดาษปอนด์สีขาวดูสะอาดตาน่าอ่าน สามารถเขียนได้ด้วยหมึกไม่เลอะ

ความหนาตั้งแต่ 80 – 100 แกรมและกระดาษกรีนรี๊ด หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า กระดาษถนอมสายตา มีความหนาเพียง 75 แกรม ผิวกระดาษ

จะออกสีเหลืองอ่อน ช่วยให้ผู้อ่านรู้สึกสบายตา และ ช่วยถนอมสายตาให้ผู้อ่าน อ่านได้นาน ไม่ปวดตา

                นิตยสาร, แคตตาล็อค และโฟโต้บุ๊ค ในส่วนของปกชนิดกระดาษที่นิยมใช้จะหนากว่าเนื้อใน ได้แก่ กระดาษอาร์ตการ์ด ความหนาตั้งแต่

190 – 300 แกรมและเคลือบ PVC  เพิ่ม ส่วนเนื้อในชนิดกระดาษที่นิยมจะเน้นผิวเงาและผิวด้าน ได้แก่ กระดาษอาร์ตมัน และกระดาษอาร์ตด้าน

ความหนาตั้งแต่ 105 แกรม -157 แกรม ผิวกระดาษเนียนสวย พิมพ์ออกมาแล้วได้สีสันสวยงามโดยที่ไม่ต้องเคลือบเพิ่ม

               เมนูอาหาร นิยมใช้กระดาษหนา ได้แก่ กระดาษอาร์ตการ์ด ความหนาตั้งแต่ 250-350 แกรมโดยใช้ความหนาเท่ากันทั้งเล่มเพื่อ

ความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานและเคลือบ PVC  เพิ่มสามารถกันน้ำได้ ทั้งนี้ยังมีการเข้าเล่มให้เลือกหลากหลายรูปแบบอีกด้วย

3. งานพิมพ์ประเภทไดคัทเป็นชิ้นๆ

              สติ๊กเกอร์ เช่น ฉลากสินค้า, สติ๊กเกอร์โลโก้ ชนิดของสติ๊กเกอร์ที่นิยมใช้แบบทั่วไปไม่เน้นกันน้ำจะเป็นสติ๊กเกอร์กระดาษมีทั้งผิวเงาและ

ผิวด้าน หรือหากต้องการเคลือบ PVC เพื่อเพิ่มความสวยงามก็สามารถทำได้ แต่หากสติ๊กเกอร์ต้องสัมผัสน้ำโดยตรง ควรเลือกใช้สติ๊กเกอร์ชนิด

กันน้ำ ได้แก่ สติ๊กเกอร์ PP หรือ สติ๊กเกอร์ PVC

                กล่องบรรจุภัณฑ์ กระดาษที่ใช้ต้องเน้นความหนาตั้งแต่ 300 แกรมขึ้นไป เพราะเมื่อขึ้นรูปประกอบเป็นกล่องแล้ว จะได้รูปทรงที่ดูแข็งแรง

สวยงาม ไม่บุบหรือฉีกขาดง่าย และควรเคลือบ PVC ด้านนอกกล่องเพิ่มด้วย เพื่อกันรอยแตกบริเวณเส้นพับของกล่อง ได้แก่ กระดาษอาร์ตการ์ด

300-350 แกรม หรือกระดาษกล่องแป้ง เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใส่สินค้าหรือของใช้ทั่วไปที่มีน้ำหนักไม่มาก และกระดาษอีกชนิดหนึ่งคือกระดาษ

ฟู๊ดเกรด เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหารโดยตรง เพราะปลอดภัยต่อผู้บริโภคอาหาร เนื่องจากไม่มีสารฟอกขาว ปราศจากสารเคมี

และย่อยสลาย หรือ รีไซเคิลได้