ทำ Direct Mail ต้องจัดเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง ?

 

            ไดเร็คเมล์ เป็นสื่อโฆษณารูปแบบหนึ่งในการทำตลาด โดยจะสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง มีรูปแบบหลากหลาย

เช่น ใบปลิว แผ่นพับ โปสการ์ด หรือเรียกอีกอย่างว่าจดหมายทางตรง ส่งผ่านไปรณีย์ไปยังผู้รับโดยระบุชื่อ-ที่อยู่ เจาะจง ผู้รับได้

ทำให้ข่าวสารที่ส่งไปถูกเปิดอ่านโดยตรงจากกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าทำสื่อแจกปลิวแบบทั่วไป

ทำ Direct Mail ต้องจัดเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง ?

1. จัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอ

2. เลือกรูปแบบสื่อโฆษณาที่ต้องการส่งไปยังผู้รับ เช่น ใบปลิว โบรชัวร์ แผ่นพับ โปสการ์ด ไปรษณีย์บัตร เป็นต้น

3. จัดเตรียมฐานข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ เช่น ชื่อ รหัสสมาชิก ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล วันเกิด เป็นต้น

 

โดยการทำ Direct Mail ให้มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย และระยะเวลาด้วย หากต้องการทำ ไดเร็คเมล์

ให้เห็นผลอย่างชัดเจน ควรมีจดหมายที่ส่งถึงผู้รับติดต่อกันมากกว่า 1 ครั้ง จึงจะเห็นผลที่แน่ชัดกว่าส่งเพียงครึ่งเดียว

 

ที่มารูปภาพ: freepikcom