อยากเปิดธุรกิจร้านอาหารต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง ?

                 ธุรกิจร้านอาหาร นับได้ว่าเป็นธุรกิจยอดนิยมอันดับต้นๆ ที่สามารถทำรายได้ให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดีเพราะขึ้นชื่อว่าอาหาร
เป็นปัจจัย 4 ที่ทุกคนต้องบริโภคในทุกๆ วันซึ่งประเภทของอาหารมีหลากหลายหมวดหมู่ตั้งแต่อาหารคาว อาหารหหวาน อาหารประจำชาติ
ยิ่งอาหารแปลกๆ ใหม่ๆหรือเมนูที่ถูกคิดค้นสูตรใหม่มักจะดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้เข้าร้านมาลิ้มลอง

การเปิดธุรกิจประเภทร้านอาหาร ควรมีหลักการดังต่อไปนี้
   1. ประเภทของร้านอาหาร

กำหนดสไตล์ร้านอาหารของคุณ เช่น ร้านอาหารไทย ร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านอาหารเกาหลี ร้านปิ้งย่าง ร้านขนมหวาน ฯลฯ
โดยคำนึงถึงความชำนาญ ความถนัด และแหล่ง วัตถุดิบที่สามารถหาซื้อได้

   2. กลุ่มผู้บริโภค

หลังจากเลือกสไตล์ร้านอาหารแล้ว ควรประเมินถึงกลุ่มผู้บริโภคด้วยว่าลูกค้าของร้านจะเป็นใคร เป็นลูกค้าแบบไหน
ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้ทุกเพศทุกวัยหรือไม่

   3. ทำเลที่ตั้งร้าน

การเลือกที่ตั้งสำหรับเปิดร้านอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะถ้าเลือกผิดคุณจะเสียทั้งเงินและเวลา ควรเลือกทำเลในย่าน
ที่มีผู้คนอาศัยอยู่เยอะหรือติดถนนที่เดินทางสะดวกเพราะคนจะพบเห็นได้ง่ายและร้านควรมีบริการที่จอดรถสำหรับลูกค้าด้วย

   4. เมนูอาหาร

สำหรับนำเสนอรายการอาหารที่มีภายในร้าน ในเมนูอาหารควรมีรูปอาหารเพื่อง่ายต่อการเลือกอาหาร
พร้อมระบุชื่ออาหารทั้งภาษาไทย-ภาษาอังกฤษและระบุราคา ยกตัวอย่างเช่น

    5. วัตถุดิบการปรุงอาหาร

อาหารของทางร้านควรคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลัก การเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ การปรุงอาหาร ไปจนถึงการจัดจานเสริฟ
ควรถูกหลักอนามัย สะอาดและสดใหม่อยู่เสมอ

    6. การให้บริการ

ข้อนี้สำคัญมาก เพราะการใส่ใจดูแลลูกค้า จะสร้างความประทับใจให้ลูกค้าจดจำร้านของคุณและกลับมาใช้บริการที่ร้านอีก
จนกลายเป็นลูกค้าประจำ