ความสำคัญของกระดาษที่จะใช้บรรจุภัณฑ์

กระดาษที่จะใช้บรรจุภัณฑ์นั้นมีด้วยกันอยู่หลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดนั้นก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปในเรื่องของ
ความแข็งแรง ทนทาน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบหลักที่นำมาใช้ในการผลิตกระดาษนั้น อย่างไรก็ดีเมื่อเปรียบเทียบ
กับวัสดุชนิดอื่นยังนับว่าบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษนั้นมีราคาถูกกว่าการใช้วัสดุอย่างอื่นมาก

และมีจุดเด่นในเรื่องของน้ำหนักที่เบา การออกแบบรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากกระดาษทำได้ง่ายและ
สามารถออกแบบได้หลากหลายรูปทรง สามารถออกแบบให้เหมาะกับการนำไปใช้งาน

ที่สำคัญกระดาษที่ได้ผ่านการใช้งานมาแล้วก็ยังสามารถนำกลับมาเข้าขบวนการผลิตเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ได้
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งสำหรับข้อด้อยของกระดาษนั้นก็มีอยู่
คือ เมือถูกน้ำหรือความชื้นมากๆกระดาษก็จะสูญเสียความแข็งแรงหรือเสียรูปทรง

ดังนั้นเพื่อให้การนำไปใช้งานได้ประโยชน์สูงสุดก็ควรใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษกับสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความแห้งและสถานที่เก็บหรือการลำเลียงต้องไม่มีน้ำหรือความชื้น นั่นเอง

ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีการนำกระดาษประเภทต่างๆมาผลิตใช้สำหรับห่อผลิตภัณฑ์หรือบรรจุสินค้าในรูปแบบต่างๆ
เช่น ซองกระดาษ ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่
, ถุงกระดาษ, กล่องหรือลังกระดาษลูกฟูก, ถังกระดาษ เป็นต้น

ข้อดีของการใช้กระดาษทำบรรจุภัณฑ์

1. ใช้บรรจุหรือรวมสินค้าเพื่อการขนส่ง ทำให้สะดวกและเกิดความรวดเร็ว
2. ปกป้องผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. สะดวกในการจัดวางและง่ายต่อการเคลื่อนย้ายลำเลียงเนื่องจากเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา
4. สร้างงานพิมพ์สัญลักษณ์ ชื่อแบรนด์ ตรา หรือโลโก้ต่างๆได้อย่างสวยงาม
5. เป็นการช่วยทำให้เพิ่มมูลค่าของสินค้า และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของเจ้าของแบรนด์นั้นๆ
6. การนำกลับมาใช้ใหม่ทำให้เป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม

การที่กระดาษมําทําบรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติที่นํามาพิจารณาดังต่อไปนี้

1. น้ำหนักมาตรฐาน
2. ความเรียบ / ความเป็นรูพรุน
3. การต้านไขมัน / น้ำมัน
4. การต้านแรงดึงและการยืดตัว
5. ความคงทนต่อการโค้งงอ ( ความแข็งตัว )
6. ความทนทานต่อการขัด
7. ความหนา
8. ความขาวสว่าง
9. การดูดซึมน้ำ
10. การต้านแรงฉีกขาดและทิ่มทะลุ ( ความเหนียว )
11. การต้านแรงกดในแนวตั้ง แนวนอน