หนังสือแคตตาล็อค

Book.81

 

หนังสือแคตตาล็อค มีผลต่อการจำหน่ายสินค้า บริการค่อนข้างสูง การจัดทำแคตตาล็อคจึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก

งานพิมพ์เป็นงานที่พิถีพิถัน แคตตาล็อคที่ดีมีคุณภาพช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า การบริการของบริษัทห้างร้าน อีกทั้งทำให้สินค้า

การบริการนั้นมีความโดดเด่นการออกแบบรูปเล่มและเนื้อหาที่ดีของแคตตาล็อกย่อมทำให้สินค้า การบริการนั้นๆ มีความโดดเด่นและน่าสนใจ

ยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้จุดมุ่งหมายของงานพิมพ์แคตตาล็อคนั้นประสบความสำเร็จ

รับพิมพ์หนังสือแคตตาล็อค แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ยิ่งพิมพ์จำนวนเยอะ ราคาต่อชิ้นยิ่งถูก

 

ตัวอย่างเข้าเล่มไสกาว

ตัวอย่างเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา

 

ThaiDigitalPrint.com รับพิมพ์หนังสือแคตตาล็อค แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ยิ่งพิมพ์จำนวนเยอะ ราคาต่อชิ้นยิ่งถูก ลูกค้าสามารถพิมพ์หนังสือแคตตาล็อค ได้ทั้งแบบขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า แล้วแต่ลูกค้าออกแบบ

นอกจากนั้นการพิมพ์หนังสือแคตตาล็อค สามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มความน่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ เคลือบ UV, เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน, เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน, เคลือบ Spot UV

รูปแบบของงานพิมพ์หนังสือแคตตาล็อค

ประเภทของ

     

ขนาด

ขนาดกระดาษและความหนา

 

ปก
 • กระดาษอาร์ตการ์ด ความหนาตั้งแต่ 190 g – 350 g
 • กระดาษอาร์ตมัน    ความหนาตั้งแต่ 120 g – 160 g
 • กระดาษอาร์ตด้าน  ความหนาตั้งแต่ 120 g – 160 g
เนื้อใน
 • กระดาษปอนด์       ความหนาตั้งแต่   80 g – 120 g
 • กระดาษอาร์ตมัน    ความหนาตั้งแต่ 105 g – 120 g
 • กระดาษอาร์ตด้าน  ความหนาตั้งแต่ 105 g – 120 g
 

 • ปอนด์ 80 g
 • ปอนด์ 100 g
 • ปอนด์ 120 g
 • อาร์ตมัน 105 g
 • อาร์ตมัน 120 g
 • อาร์ตมัน 130 g
 • อาร์ตมัน 160 g
 • อาร์ตด้าน 105 g
 • อาร์ตด้าน 120 g
 • อาร์ตด้าน 130 g
 • อาร์ตด้าน 157 g
 • อาร์ตการ์ด 160 g
 • อาร์ตการ์ด 190 g
 • อาร์ตการ์ด 210 g
 • อาร์ตการ์ด 230 g
 • อาร์ตการ์ด 250 g
 • อาร์ตการ์ด 260 g
 • อาร์ตการ์ด 300 g
 • อาร์ตการ์ด 310 g
 • อาร์ตการ์ด 350 g

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 1 หน้า
 • พิมพ์ 2 หน้า

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ

 • เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
 • เคลือบวานิช
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
 • เคเงิน หรือ เคทอง

การเข้าเล่ม

 • มุงหลังคา
 • ปีกผีเสื้อ
 • ไสกาว