โหมด RGB กับ CMYK ต่างกันอย่างไร ?

หลายคนอาจสงสัยในเรื่องของสี RGB และสี CMYK ว่าแตกต่างกันอย่างไร ?

ใช้กับงานประเภทไหนจึงจะเหมาะสมวันนี้จะมาแนะนำให้รู้จักกับสีทั้งสองประเภทซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่จำเป็นอย่างมาก

 

 • สี CMYK เป็นระบบสีที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ CMYK ย่อมาจาก cyan (ฟ้าอมเขียว) magenta (แดงอมม่วง) yellow (เหลือง)
  key (สีดำ – ไม่ใช้ B แทน black เพราะจะสับสนกับ blue
  ) ซึ่งเป็นชื่อสีที่นำมาใช้การผสมสีทั้งสี่นี้จะทำให้เกิดสีได้อีกหลายร้อยสี
  นำมาใช้ในการพิมพ์สีต่าง ๆ ซึ่งปกติการเลือกใช้สีนั้น จะมีด้วยกันอยู่ 2 แบบคือ CMYK และ RGBสามารถแบ่งแยกประเภทการใช้งาน
  ได้ง่ายๆ นั้นก็คือ ถ้าเป็นสีที่ต้องพิมพ์ออกมาไม่ว่าจะพิมพ์ในรูปแบบใดก็ตาม จะต้องใช้ค่าสีของ CMYKแต่ถ้าต้องการสีที่แสดงผลทาง
  หน้าจอก็จะเลือกใช้ RGB เท่านั้น ซึ่งหลักการดังกล่าว ในปัจจุบัน ยังมีผู้มีความเข้าใจในส่วนนี้น้อยมาก เนื่องจากว่าเวลาต้องการจะทำงาน
  ประเภทสิ่งพิมพ์ก็มักตั้งค่าสีเป็น RGB เพราะว่าค่าสีดังกล่าวสีสดกว่า แต่เมื่อสั่งพิมพ์แล้วทำให้ค่าสีที่ออกมาผิดเพี้ยน มากหรือน้อย ก็ขึ้นอยู่
  กับสีที่เลือก เช่น เลือกสีแดงอาจจะได้สีชมพู เหลือสีม่วงอาจจะได้สีน้ำเงิน ดังนั้นผู้ที่ใช้โหมดสีควรจะทำความเข้าใจของงานเพื่องานที่ออกมา
  จะได้ค่าสีที่ตรงกับความต้องการ

 

 

 • สี RGB ในส่วนของ RGB การเลือกสีต่างๆ นั้น สามารถเลือกได้ถึง 2 สี – 16 ล้านสี ซึ่งจะมีสีที่ผสมกันทั้งหมด 3 สี
  คือ Red  Green และ Blue ซึ่งงานที่เหมาะสมกับโหมดสี RGB คืองานที่ใช้แสดงผลบนหน้าจอ เช่น งานออกแบบ เว็บไซต์ สื่อโฆษณาออนไลน์
  หรืออีเมล์ทางการตลาด

หากจะออกแบบงานพิมพ์ควรตรวจสอบไฟล์งานให้ดีก่อนส่งไฟล์เข้าโรงพิมพ์ ถึงแม้ขั้นตอนครีเอทงานจะเริ่มจากโหมด RGB  แต่ก่อนส่งไฟล์
ไปเพื่อทำการแยกสีสำหรับงานพิมพ์ เราควรที่ตั้งค่าโหมดให้เป็น CMYK ก่อน อย่างน้อยเราจะได้เห็นแตกต่างของน้ำหนักสีที่เปลี่ยนไป
ว่าเรารับได้แค่ไหน และต้องปรับแก้อย่างไรให้เหมาะสมพอดีต่อไป