เครื่องพิมพ์ระบบดิจิตอลของ ThaiDigitalPrint

 

 

เราใช้เครื่องพิมพ์ทันสมัย ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่องพิมพ์ทั้งหมด 3 เครื่อง แบ่งเป็นเครื่องพิมพ์สี และเครื่องพิมพ์ขาวดำ ดังนี้

เครื่องพิมพ์สี

  • Fuji Xeror IRIDESSE
  • Fuji Xeror Color 1000LG

เครื่องพิมพ์ขาวดำ

  • Fuji Xeror Nuvera 157EA