ผลงานพิมพ์ “PHOTOBOOK KANING”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A5
ปก อาร์ตการ์ด 300 g + พิมพ์สีดำ1หน้า + เคลือบด้าน 1หน้า
นน. อาร์ตด้าน 105 g + พิมพ์4สี78หน้า
เข้าเล่มไสกาว

ผลงานพิมพ์ “ใบเมนูอาหาร”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A5
อาร์ตการ์ด 350 g
พิมพ์4สี 2หน้า
เคลือบด้าน 2หน้า
ตัดปลิวเป็นใบๆ

ผลงานพิมพ์ “BEAT COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
อาร์ตมัน 105 g
พิมพ์4สี 2หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 1 จุด
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)

ผลงานพิมพ์ “เมนู@1700”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A4
อาร์ตการ์ด 300 g
พิมพ์4สี 16หน้า
เคลือบด้านทุกหน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “Amazon Coupon”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 4 นิ้ว
แบงค์สี 80 g
พิมพ์สีดำ 2หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 1 จุด
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)

ผลงานพิมพ์ “OPPA HotDoG COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
อาร์ตมัน 120 g
พิมพ์4สี 2หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 2 จุด
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)