หนังสืองานศพ

posted in: Books on Demand | 0

Book.4

รับพิมพ์หนังสืองานศพ  สำหรับเป็นของชำร่วยให้กับผู้มาร่วมงานฌาปนกิจศพ เนื้อหาในหนังสือขึ้นอยู่กับเจ้าภาพ บางท่านใส่ข้อมูลของผู้วายชนม์พอสังเขป และใส่เป็นบทสวดมนต์เพิ่มเข้าไป บางท่านใส่เนื้อหากล่าวผู้วายชนม์ สถานที่ และเหตุการณ์ต่างๆ ที่อยู่ในสมัยที่ผู้วายชนม์ยังมีชีวิตอยู่ กล่าวถึงคุณงามความดีที่เคยทำขณะยังมีชีวิตอยู่ หนังสืองานศพ ราคาไม่แพ งสั่งจำนวนเยอะยิ่งถูก ที่สำคัญเป็นของที่ผู้รับจะได้รับประโยชน์ และใช้งานได้จริง หนังสือเปรียบเหมือนความรู้การมอบหนังสือเป็นของที่ระลึกจึงเปรียบเสมือนการมอบความรู้ให้กันและกัน

ตัวอย่างเข้าเล่มไสกาว

ตัวอย่างเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา

ThaiDigitalPrint.com รับพิมพ์หนังสืองานศพ แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ยิ่งพิมพ์จำนวนเยอะ ราคาต่อชิ้นยิ่งถูก ลูกค้าสามารถพิมพ์หนังสืองานศพ ได้ทั้งแบบขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า แล้วแต่ลูกค้าออกแบบ

นอกจากนั้นการพิมพ์หนังสืองานศพ สามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มความน่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ เคลือบ UV เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน เคลือบ Spot UV

รูปแบบของงานพิมพ์หนังสืองานศพ

ประเภทของ

ขนาด

 • ขนาด A6 (10.5 x 14.8 cm)
 • ขนาด A5 (14.8 x 21 cm) หรือขนาดอื่นๆ ตามต้องการ

ขนาดกระดาษและความหนา

>

 • ปก
  • กระดาษอาร์ตการ์ด ความหนาตั้งแต่ 190 g – 350 g
  • กระดาษอาร์ตมัน ความหนาตั้งแต่ 120 g – 160 g
  • กระดาษอาร์ตด้าน ความหนาตั้งแต่ 120 g – 160 g
 • เนื้อใน
  • กระดาษปอนด์ ความหนาตั้งแต่ 80 g – 120 g
  • กระดาษอาร์ตมัน ความหนาตั้งแต่ 105 g – 120 g
  • กระดาษอาร์ตด้าน ความหนาตั้งแต่ 105 g – 120 g

 • ปอนด์ 80 g
 • ปอนด์ 100 g
 • ปอนด์ 120 g
 • อาร์ตมัน 105 g
 • อาร์ตมัน 120 g
 • อาร์ตมัน 130 g
 • อาร์ตมัน 160 g
 • อาร์ตด้าน 105 g
 • อาร์ตด้าน 120 g
 • อาร์ตด้าน 130 g
 • อาร์ตด้าน 157 g
 • อาร์ตการ์ด 160 g
 • อาร์ตการ์ด 190 g
 • อาร์ตการ์ด 210 g
 • อาร์ตการ์ด 230 g
 • อาร์ตการ์ด 250 g
 • อาร์ตการ์ด 260 g
 • อาร์ตการ์ด 300 g
 • อาร์ตการ์ด 310 g
 • อาร์ตการ์ด 350 g

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 1 หน้า
 • พิมพ์ 2 หน้า

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ

 • เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
 • เคลือบวานิช
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
 • เคเงิน หรือ เคทอง
 • Spot UV

การเข้าเล่ม

 • มุงหลังคา
 • ปีกผีเสื้อ
 • ไสกาว
 • เย็บกี่
 • ยึดหมุด