How to buy.

การสั่งซื้อสามารถทำได้โดยการติดต่อผ่านทาง Line ID: @thaidigitalprint , E-mail: infoprint@miwgroup.co.th
และทางโทรศัพท์เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการมีขั้นตอนการสั่งงานพิมพ์หรือพิมพ์งานดังนี้

1. ส่งรายละเอียดงานเพื่อขอใบเสนอราคาตามแบบฟอร์มขอราคางานพิมพ์

2. รอรับใบเสนอราคาพิมพ์งาน

How to confirm order.

 1. ตรวจสอบราคาและสั่งซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ เมื่อท่านได้รับใบเสนอราคางานพิมพ์และตรวจสอบรายละเอียดแล้ว
 2. ท่านสามารถออกใบสั่งซื้อหรือเซ็นอนุมัติการสั่งซื้อในใบเสนอราคาแล้วส่งกลับมายังฝ่ายประสานงานของบริษัทฯ ผ่านทางอีเมล์
 3. ส่งต้นฉบับงานพิมพ์ ท่านสามารถส่งต้นฉบับไฟล์งาน Save เป็นสกุล .ai , .pdf , .psd โดยส่งทางอีเมล์
  • ขั้นตอนการเตรียมงานในแต่ละโปรแกรมของ Adobe
   • อนุมัติปรู๊ฟ ทางบริษัทฯ จะจัดส่งปรู๊ฟในรูปแบบต่าง ๆตามที่ตกลงกันไว้ เมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
    ให้คอนเฟริมงานกับโรงพิมพ์ของเราเป็นการให้ดำเนินการผลิตงานพิมพ์ได้

How to delivery.

ขั้นตอนการจัดส่งสินค้า
 • ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่จัดส่ง กรุงเทพฯและปริมณฑล เรามีพนักงานพร้อมบริการจัดส่งงานจากบริษัทฯ ส่งงานถึงมือคุณ
 • ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่จัดส่ง ต่างจังหวัด มีวิธีการจัดส่งดังนี้

1. ส่งทางรถขนส่ง Messenger รอบกทม. (ท่านจะได้รับสินค้าภายในวัน)

2. ส่งทาง Kerry (ท่านจะได้รับสินค้าภายใน 1 -2 วันทำการ) โดย บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง Kerry