เรียนรู้ทักษะการมองโลกในแง่ดีสู่ชีวิตที่มีความสุข

posted in: Blog | 0

การมองโลกในแง่ดี เป็นการเลือกคิด และตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคน สิ่งของ หรือ เหตุการณ์ ในด้านที่ดีในระดับที่เหมาะสม มองโลกด้วยความเป็นจริงที่เป็นอยู่ อยู่กับปัจจุบัน ไม่ยึดติดกับสิ่งที่แย่ ทั้งนี้คนที่มองโลกในแง่ดีจะสามารถดึงข้อดีจากสถานการณ์ทุกรูปแบบได้ และมักเชื่อว่าในสถานการณ์นั้น ๆ มีแนวโน้มจะให้ผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าผลเสีย ซึ่งการมองโลกในแง่ดี จะช่วยให้คุณมีความสุขได้ง่ายขึ้น จัดการกับปัญหาได้เร็วขึ้น และรู้สึกทุกข์น้อยลง ดังนั้น ถ้าคุณอยากจะปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองให้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากยิ่งขึ้น วันนี้เราก็จะพาคุณไปเรียนรู้ทักษะการมองโลกในแง่ดีสู่ชีวิตที่มีความสุขกันค่ะ

การเรียนรู้ทักษะการมองโลกในแง่ดีสู่ชีวิตที่มีความสุข

การมองโลกในแง่ดี คืออะไร ?

การมองโลกในแง่ดี (Optimism) คือ การที่บุคคลสามารถมองเห็นถึงสาเหตุหรือคุณลักษณะของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในทางบวก และเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นมีความคงทนถาวร สามารถแปลความหมายของเหตุการณ์เชิงลบว่าเป็นเรื่องที่เกิดจากปัจจัยภายนอก และจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวตามแต่สถานการณ์เท่านั้น ซึ่งคนที่มองโลกในแง่ดี จะมีลักษณะ และบุคลิก อย่างเช่น เป็นคนร่าเริง ยิ้มแย้มสดใส อารมณ์ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี น่าคบหา ทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยพลังที่เต็มเปี่ยม มีสุขภาพกาย และใจที่ดี ปล่อยวางได้เก่ง หน้าตาดูเด็กกว่าอายุ ไม่ค่อยชอบพูดนินทาหรือตำหนิใคร กระตือรือร้น คล่องแคล่ว ตอบสนองต่อเรื่องที่ดีได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรับมือกับปัญหาในเชิงที่สร้างสรรค์ เป็นต้น

ความสำคัญของการมองโลกในแง่ดี

การมองโลกในแง่ดี สามารถทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมากยิ่งขึ้น เพราะคนที่มองโลกในแง่ดีมักเห็นว่าทุกสถานการณ์มีความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาก้าวไปข้างหน้าต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงอีกมากมายระหว่างการมองโลกในแง่ดี และสุขภาพที่ดี เนื่องจากพฤติกรรมมองโลกในแง่ดีจะนำไปสู่สิ่งดี ๆ อีกมากมาย

 1. ชีวิตจะดียิ่งขึ้น เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองโลกในแง่ที่ดี เราจะรู้สึกสงบใจ มีความสุข และรู้สึกอิ่มเอมกับด้านที่ดีที่เราเลือกจะโฟกัส นอกจากนี้ยังทำให้เรามีความสุขได้ง่าย ๆ แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ ก็ตาม และสามารถปล่อยวางจากเรื่องทุกข์ใจได้อย่างรวดเร็ว
 2. มีความสัมพันธ์ที่ดี และแน่นแฟ้น เนื่องจากเราเลือกที่จะโฟกัสในด้านที่ดีของคนที่เราคบ เราจะเลือกมองข้ามด้านที่แย่ของเขาโดยอัตโนมัติ และย่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ และมิตรภาพให้มีความแน่นแฟ้น รวมทั้งส่งผลให้เรามีความสุขกับคนที่เราคบ ไม่ว่าจะในฐานะคนรักหรือเพื่อนก็ตาม
 3. มีความสามารถในการจัดการปัญหาที่ดีขึ้น หากเราต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ทั้งความเครียดในเรื่องครอบครัว ความสัมพันธ์ หรืองานที่ต้องแบกรับ หากเราเลือกคิดบวก จะทำให้เราสามารถมองเห็นโอกาส และมุมมองใหม่ ๆ ที่ดี และช่วยให้เราสามารถก้าวผ่านปัญหานั้นไปได้ง่าย และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
 4. เพิ่มเติมพลังชีวิต เพราะการที่เรามองสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญในด้านที่ดี และบวกตลอดเวลา จะช่วยลดความกังวล ทำให้เราเครียดน้อยลง มีเรี่ยวแรง มีความกระปรี้กระเปร่า ซึ่งเสริมสร้างพลังในการทำสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้น
 5. สุขภาพที่แข็งแรงกว่าเดิม เนื่องจากการเปลี่ยนแนวคิดมามองโลกในแง่ที่ดี และบวก เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้สุขภาพเรานั้นดียิ่งขึ้น เพราะการมองโลกในแง่ดีทำให้เราไม่เครียด ลดความกังวล ความกดดันต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อระบบต่าง ๆ ในร่างกายให้ทำงานดีขึ้นนั่นเอง
 6. เกิดความภูมิใจในตัวเอง เพราะการที่เราเชื่อว่ามีสิ่งดี ๆ กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตเรา เท่ากับเราให้คุณค่ากับการดำเนินชีวิตของเรา ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจ และเป็นลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงอีกด้วย
 7. ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิต เนื่องจากการที่เราคิดถึงสิ่งที่ดี ๆ จะส่งผลให้เรามีอารมณ์ที่ดีแจ่มใส มีบรรยากาศของความสุข การดำเนินการชีวิตก็จะมีแต่สิ่งที่ดี ๆ เกิดขึ้น เพราะมันเป็นกฎของแรงดึงดูด จากวิธีการคิด และมุมมองของเรานั่นเอง

ลักษณะของคนที่มองโลกในแง่ดี

 • ร่าเริง แจ่มใส มีอารมณ์ขัน และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถมองสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริง
 • จัดการกับปัญหา และการวางแผนอย่างกระตือรือร้น
 • สามารถควบคุมตนเองได้ ในด้านอารมณ์ และปรับอารมณ์ของตนได้อย่างเหมาะสม
 • สามารถมองและกล่าวถึงสิ่งต่างๆในด้านที่ดี
 • มักรู้สึกว่าสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นในอนาคต
 • รู้สึกว่าจะประสบความสำเร็จในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิต
 • รู้สึกว่าอนาคตดูสดใส
 • คิดว่าสิ่งดี ๆ อาจมาจากเหตุการณ์ร้าย ๆ
 • มองว่าความท้าทายหรืออุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้
 • รู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ ในชีวิตของตัวเอง
 • มักมองหาวิธีที่เพื่อสร้างโอกาสที่ดีที่สุด
 • มีทัศนคติที่ดีต่อตัวเอง และผู้อื่น
 • ยอมรับในความผิดพลาดแต่ไม่ยึดติดกับมัน
 • ไม่ปล่อยให้ประสบการณ์แย่ ๆ มาบดบังความคาดหวังในอนาคตของตัวเอง

วิธีการมองโลกในแง่ดีให้กับตัวเอง

 • มุ่งเน้นไปที่ด้านบวก พยายามค้นหาด้านบวกของสถานการณ์แทนที่จะจมอยู่กับด้านลบ สิ่งนี้จะช่วยให้เปลี่ยนกรอบความคิดให้มองโลกในแง่ดีมากขึ้น
 • ฝึกขอบคุณ ใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อไตร่ตรองถึงสิ่งที่เรารู้สึกขอบคุณ วิธีนี้จะช่วยให้เราจดจ่อกับสิ่งดีๆ ในชีวิต และเพิ่มความรู้สึกด้านบวก
 • ตั้งเป้าหมาย การตั้งเป้าหมายที่เราสามารถทำได้และพยายามไปให้ถึงเป้าหมายนั้นจะทำให้เรารู้สึกถึงจุดมุ่งหมายและความสำเร็จ ซึ่งช่วยเพิ่มการมองโลกในแง่ดีได้
 • อยู่ท่ามกลางคนที่มีทัศนคติเชิงบวก การใช้เวลาอยู่ในแวดล้อมของคนที่มองโลกในแง่ดีจะทำให้เราได้รับอิทธิพลและช่วยให้พัฒนาความคิดเชิงบวกได้มากขึ้น
 • ฝึกสติ การฝึกสติจะช่วยให้เราตระหนักถึงความคิดและความรู้สึก และช่วยให้เราตอบสนองต่อสิ่งเหล่านี้ในทางบวกมากขึ้น
 • ท้าทายความคิดเชิงลบ เมื่อสังเกตเห็นว่าความคิดเชิงลบคืบคลานเข้ามา ให้ท้าทายกับพวกมันด้วยความคิดเชิงบวกและมีเหตุผล
 • ดูแลตัวเอง เช่น ออกกำลังกาย นอนหลับให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ รวมไปถึงการได้ใช้เวลากับตัว และได้ทำสิ่งที่ตังเองชอบ

สรุป

การมองโลกในแง่ดี สามารถทำได้ทุกคน แต่ต้องเข้าใจก่อนว่าในตัวเราทุกคนมีทั้งความคิดทั้งด้านดี และด้านลบ ซึ่งเราไม่ควรฝึกนิสัยให้เคยชินกับการคิดลบบ่อย ๆ เราควรที่จะฝึกการคิด และมีมุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแง่บวก จะช่วยให้สมองเราฝึกการคิดอย่างสร้างสรรค์ในทางที่ดี แล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีได้เองในที่สุด ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ทักษะการมองโลกในแง่ดีสู่ชีวิตที่มีความสุขจากด้านบนที่เราเขียนไว้ได้เลยค่ะ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคุณไม่มาก ก็น้อยนะคะ

เกี่ยวกับ Thaidigitalprint

Thaidigitalprint เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานพิมพ์ โดย บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว.กรุ๊ป จำกัด เรามุ่งมั่นพัฒนาทักษะด้านการพิมพ์ และรักษามาตรฐานมาโดยตลอด มั่นใจได้ว่าเรามีความพร้อมในการผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ทางด้านงานพิมพ์มากกว่า 29 ปี