ผลงานพิมพ์ สมุดสะสมคะแนน Melody Plus

posted in: Portfolio | 0

ปกอาร์ตการ์ด 300g + เคลือบ PVC
เพิ่มความพิเศษปั๊มฟอยล์ทอง
เนื้อในการ์ดขาว 210g
(เขียนด้วยปากกาไม่เลอะ)