หนังสือ

 

 

งานพิมพ์หนังสือคือกระบวนการการผลิตหนังสือที่มีการจัดทำเนื้อหา ออกแบบรูปแบบ และพิมพ์ลงบนกระดาษหรือสื่ออื่น ๆ เพื่อให้เป็นรูปสมบัติของหนังสือที่สามารถจำหน่ายหรือกระจายได้ในสาธารณะ เช่น หนังสือทั่วไป หนังสือเรียน หนังสือการ์ตูน หนังสือประวัติศาสตร์ หนังสือวิชาการ เป็นต้น งานพิมพ์หนังสือมีขั้นตอนการผลิตที่ซับซ้อน เช่น การเขียนเนื้อหา การออกแบบสไตล์และรูปแบบ การแก้ไขข้อผิดพลาด การเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการพิมพ์ เป็นต้น การจัดทำหนังสือต้องมีการคำนึงถึงประสิทธิภาพในด้านการสื่อสารและการถ่ายทอดความรู้ไปยังผู้อ่านอย่างเหมาะสมด้วย นอกจากนี้ การตลาดและกระจายหนังสือก็เป็นส่วนสำคัญของงานพิมพ์หนังสือเพื่อให้ได้รับความนิยมและมียอดขายที่สูงขึ้น

สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาโรงพิมพ์ หนังสือต่าง ๆ เรามีบริการรับออกแบบ จัดหน้า และรับพิมพ์หนังสือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น หนังสือสารคดี (Non-Fiction Book) หนังสือบันเทิงคดี (Fiction Book) หนังสือตำรา หนังสือแบบเรียน หนังสือนวนิยาย หนังสือเรื่องสั้น หนังสือสำหรับเด็ก หนังสืออ้างอิง (Reference Books) หนังสือความเรียง หนังสือวรรณกรรม หนังสือนิทาน เรารับพิมพ์หนังสือ 1 เล่ม ราคาตามจำนวนหน้า ถ้าพิมพ์หนังสือ 100 เล่ม ราคาก็ยิ่งถูกลง จำนวนเล่มยิ่งมาก ราคาต่อเล่มยิ่งถูกลง เรารับพิมพ์ไม่มีจำนวนขั้นต่ำ 1 เล่มเราก็รับพิมพ์ ยิ่งสั่งเยอะราคาต่อเล่มก็ยิ่งถูกลง

ตัวอย่างงานรับพิมพ์หนังสือ

ThaiDigitalPrint.com รับพิมพ์หนังสือ แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ยิ่งพิมพ์จำนวนเยอะ ราคาต่อชิ้นยิ่งถูก ลูกค้าสามารถพิมพ์หนังสือ ได้ทั้งแบบขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า แล้วแต่ลูกค้าออกแบบ

นอกจากนั้นการพิมพ์หนังสือ สามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มความน่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ เคลือบ UV เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน เคลือบ Spot UV

รูปแบบของงานพิมพ์หนังสือ

ประเภทของ

 • หนังสือสารคดี (Non-Fiction Book)
 • หนังสือบันเทิงคดี (Fiction Book)
 • หนังสือตำรา
 • หนังสือแบบเรียน
 • หนังสือนวนิยาย
 • หนังสือเรื่องสั้น
 • หนังสือสำหรับเด็ก
 • หนังสืออ้างอิง (Reference Books)
 • หนังสือความเรียง
 • หนังสือวรรณกรรม
 • หนังสือนิทาน
 

ขนาด

 •  A5 (14.8 x 21 cm.)
 •  A4 (21 x 29.7 cm.)
 •  A3 (29.7 x 42 cm.)
 • หรือขนาดอื่นๆ ตามต้องการ

ขนาดกระดาษและความหนา

 ปก

 • กระดาษอาร์ตการ์ด ความหนาตั้งแต่  190 g – 350 g
 • กระดาษอาร์ตมัน    ความหนาตั้งแต่  120 g – 160 g
 • กระดาษอาร์ตด้าน  ความหนาตั้งแต่  120 g – 160 g
 เนื้อใน
 • กระดาษปอนด์       ความหนาตั้งแต่   80 g – 120 g
 • กระดาษอาร์ตมัน    ความหนาตั้งแต่ 105 g – 120 g
 • กระดาษอาร์ตด้าน  ความหนาตั้งแต่ 105 g – 120 g

 • ปอนด์ 70 g
 • ปอนด์ 80 g
 • ปอนด์ 100 g
 • ปอนด์ 120 g
 • อาร์ตมัน 105 g
 • อาร์ตมัน 120 g
 • อาร์ตมัน 130 g
 • อาร์ตมัน 160 g
 • อาร์ตด้าน 105 g
 • อาร์ตด้าน 120 g
 • อาร์ตด้าน 130 g
 • อาร์ตด้าน 157 g
 • อาร์ตด้าน 160 g
 • อาร์ตการ์ด 160 g
 • อาร์ตการ์ด 190 g
 • อาร์ตการ์ด 210 g
 • อาร์ตการ์ด 230 g
 • อาร์ตการ์ด 250 g
 • อาร์ตการ์ด 260 g
 • อาร์ตการ์ด 300 g
 • อาร์ตการ์ด 310 g
 • อาร์ตการ์ด 350 g

รูปแบบการพิมพ์

พิมพ์ 1 หน้า

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ

 • เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
 • เคลือบวานิช
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
 • เคเงิน หรือ เคทอง
 • Spot UV

การเข้าเล่ม

 • ใส่ห่วง
 • มุงหลังคา
 • ปีกผีเสื้อ
 • ไสกาว
 • ห่วงกระดูกงู
 • กาวหัว
 • เย็บกี่
 • เย็บกี่ไสกาว
 • ยึดหมุด

ป้ายแท็กสินค้า ป้ายห้อยสินค้า

 

รับ พิมพ์ป้ายห้อยสินค้า เป็นสินค้าที่สามารถแสดงราคา แหล่งที่ผลิต รวมถึงสามรถบ่งบอกความเป็นตัวตนของสินค้าคุณ เช่น จากป้ายแท๊กที่มีรูปทรงสีเหลี่ยมปกติสามารถพัฒนา ป้ายแท๊กให้มีรูปลักษณืที่แปลกตาโดยการ เพิ่มการไดคัทงานเป็นรูปทรงต่าง ๆ

ทั้งนี้ ป้ายแท๊ก ของ Thaidigitalprint สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับงานอ่น ๆ เช่น นำป้ายแท๊กมาทำเป็นการ์ดเชิญในงานมงคล หรือทำป้ายแท๊กในลักษณะของนามบัตร ความหนาของกระดาษที่ใช้ทำป้ายแท๊ก เริ่มต้นจาก ขนาดกระดาษอาร์ตมัน / ด้าน 120  – 160 แกรม หรือเพิ่มความหนาของกระดาษ อาร์ตการ์ด 190 – 300 แกรม

ตัวอย่างงานพิมพ์ป้ายแท็กสินค้า งานพิมพ์ป้ายห้อยสินค้า

ThaiDigitalPrint.com รับพิมพ์ป้ายแท็กสินค้า ป้ายห้อยสินค้า แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ยิ่งพิมพ์จำนวนเยอะ ราคาต่อชิ้นยิ่งถูก ลูกค้าสามารถพิมพ์ป้ายแท็กสินค้า ป้ายห้อยสินค้า ได้ทั้งแบบขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า แล้วแต่ลูกค้าออกแบบ

นอกจากนั้นการพิมพ์ป้ายแท็กสินค้า ป้ายห้อยสินค้า สามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มความน่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ เคลือบ UV เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน เคลือบ Spot UV

รูปแบบของงานพิมพ์ป้ายแท็กสินค้า ป้ายห้อยสินค้า

ประเภทของ

 • ป้ายแท็กสินค้า
 • ป้ายห้อยสินค้า
 • ป้ายแท็กกระดาษ
 • ป้ายแท็กเสื้อผ้า

ขนาด

ตามความต้องการ

ขนาดกระดาษและความหนา

 • กระดาษอาร์ตมัน 120  - 160 แกรม
 • กระดาษอาร์ตด้าน 120  - 160 แกรม
 • อาร์ตการ์ด 190 - 300 แกรม

 • อาร์ตมัน 120 g
 • อาร์ตมัน 130 g
 • อาร์ตมัน 160 g
 • อาร์ตด้าน 120 g
 • อาร์ตด้าน 130 g
 • อาร์ตด้าน 157 g
 • อาร์ตด้าน 160 g
 • อาร์ตการ์ด 160 g
 • อาร์ตการ์ด 190 g
 • อาร์ตการ์ด 210 g
 • อาร์ตการ์ด 230 g
 • อาร์ตการ์ด 250 g
 • อาร์ตการ์ด 260 g
 • อาร์ตการ์ด 300 g
 • อาร์ตการ์ด 310 g

รูปแบบการพิมพ์

พิมพ์ 1 หน้า

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ

 • ตัดปลิว
 • ไดคัทรูปต่างๆ
 • ไดคัทมุมมน
 • เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
 • เคลือบวานิช
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
 • เคเงิน หรือ เคทอง
 • Spot UV
 • Barcode

การเข้าเล่ม

ไม่มีการเข้าเล่ม

หนังสือนิตยสาร

 

 

นิตยสาร (magazin) จัดว่าเป็นสิ่งพิมพ์ที่เป็นรูปเล่มชนิดหนึ่ง มีทั้งแบบรายปักษ์ รายสัปดาห์ รายเดือน หรือแม้กระทั่งรายปี มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้หรือความบันเทิง รวมทั้งข่าวสารที่จะต้องการประชาสัมพันธ์ การออกแบบนิตยสารเริ่มจากการเตรียมเนื้อหา หาข้อมูล รูปที่ต้องทำมาใช้ประกอบรวมทั้ง การ ออกแบบนิตยสาร ต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่จะรับข่าวสาร รวมถึงสำรวจการตลาด ที่จะจัดจำหน่าย นิตยสารเล่มนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว นิตยสาร จะพิมพ์บนกระดาษอาร์ตมัน หรืออาร์ตด้าน ความหนาอยู่ระหว่าง 100 – 160 แกรม จำนวนหน้าไม่เกิน 40 หน้าเข้าเล่มโดยการเย็บมุงหลังคา ตั้งแต่ 80 หน้าขึ้นไปเข้าเล่มโดยการ ไสกาว และทางเรายังสามรถจัดส่งถึงบ้านลูกค้าของคุณ

 

ตัวอย่างเข้าเล่มเย็บมุงหลังคา

ตัวอย่างเข้าเล่มไสกาว

ThaiDigitalPrint.com รับพิมพ์หนังสือนิตยสาร แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ยิ่งพิมพ์จำนวนเยอะ ราคาต่อชิ้นยิ่งถูก ลูกค้าสามารถพิมพ์หนังสือนิตยสาร ได้ทั้งแบบขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า แล้วแต่ลูกค้าออกแบบ

นอกจากนั้นการพิมพ์หนังสือนิตยสาร สามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มความน่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ เคลือบ UV เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน เคลือบ Spot UV

รูปแบบของงานพิมพ์หนังสือนิตยสาร

ประเภทของ

ขนาด

ความหนาตั้งแต่ 80 g – 350 g ชนิดกระดาษ อาทิ เช่น

ขนาดกระดาษและความหนา

 • ปก
  • กระดาษอาร์ตการ์ด  ความหนาตั้งแต่  190 g – 350 g
  • กระดาษอาร์ตมัน     ความหนาตั้งแต่  120 g – 160 g
  • กระดาษอาร์ตด้าน   ความหนาตั้งแต่  120 g – 160 g
 • เนื้อใน
  • กระดาษปอนด์        ความหนาตั้งแต่    80 g – 120 g
  • กระดาษอาร์ตมัน     ความหนาตั้งแต่  105 g – 120 g
  • กระดาษอาร์ตด้าน   ความหนาตั้งแต่  105 g – 120 g

 • ปอนด์ 80 g
 • ปอนด์ 100 g
 • ปอนด์ 120 g
 • อาร์ตมัน 105 g
 • อาร์ตมัน 120 g
 • อาร์ตมัน 130 g
 • อาร์ตมัน 160 g
 • อาร์ตด้าน 105 g
 • อาร์ตด้าน 120 g
 • อาร์ตด้าน 130 g
 • อาร์ตด้าน 157 g
 • อาร์ตด้าน 160 g
 • อาร์ตการ์ด 160 g
 • อาร์ตการ์ด 190 g
 • อาร์ตการ์ด 210 g
 • คราฟสีน้ำตาล
 • กระดาษพิเศษต่างๆ

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 1 หน้า
 • พิมพ์ 2 หน้า

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ

 • เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
 • เคลือบวานิช
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
 • เคเงิน หรือ เคทอง
 • Spot UV

การเข้าเล่ม

 • มุงหลังคา
 • ไสกาว
 • เย็บกี่
 • เย็บกี่ไสกาว

โปสเตอร์

เป็นงานพิมพ์ขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ และเพิ่มการจดจำ คงหนีไม่พ้นการ พิมพ์โปสเตอร์ แต่จะให้งานพิมพ์โปสเตอร์ออกมาให้โดน ไม่ว่าจะติดที่ไหนเดินผ่านต้องหันกลับมามอง แผ่นเดียวเราก็พิมพ์ให้คุณได้ไฟล์พร้อม รอรับได้เลยด้วยการบริการคุณภาพ และรวดเร็ว ให้คุณมั่นใจได้เลยว่าเราคือที่หนึ่ง เรื่องงานพิมพ์เรารับ พิมพ์โปสเตอร์ ขนาดใหญ่สุดที่สามารถพิมพ์ได้คือ A3

ThaiDigitalPrint.com รับพิมพ์โปสเตอร์ แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ยิ่งพิมพ์จำนวนเยอะ ราคาต่อชิ้นยิ่งถูก ลูกค้าสามารถพิมพ์โปสเตอร์ ได้ทั้งแบบขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า แล้วแต่ลูกค้าออกแบบ

นอกจากนั้นการพิมพ์โปสเตอร์ สามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มความน่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ เคลือบ UV เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน เคลือบ Spot UV

รูปแบบของงานพิมพ์โปสเตอร์

ประเภทของ

 • โปสเตอร์เพื่อการโปรโมทสินค้า
 • โปสเตอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรต่าง ๆ
 • โปสเตอร์เตอร์เผยแพร่ความรู้ เพื่อประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
 • โปสเตอร์โปรโมทศิลปิน หรือประชาสัมพันธ์ในวันสำคัญต่าง ๆ

ขนาด

 •  A4 (21 x 29.7 cm.)
 •  A3 (29.7 x 42 cm.)
 • หรือขนาดอื่นๆ ตามต้องการ

ขนาดกระดาษและความหนา

ความหนาตั้งแต่ 190 g – 350 g ชนิดกระดาษ อาทิ เช่น

 • อาร์ตมัน 160 g
 • อาร์ตด้าน 157 g
 • อาร์ตด้าน 160 g
 • อาร์ตการ์ด 190 g
 • อาร์ตการ์ด 250 g
 • อาร์ตการ์ด 300 g
 • อาร์ตการ์ด 350 g
 • การ์ดขาว
 • คราฟสีน้ำตาล

รูปแบบการพิมพ์

พิมพ์ 1 หน้า

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ

 • ตัดปลิว
 • ไดคัทรูปต่างๆ
 • ไดคัทมุมมน
 • เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
 • เคลือบวานิช
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
 • เคเงิน หรือ เคทอง
 • Spot UV

การเข้าเล่ม

ไม่มีการเข้าเล่ม

ซองเอกสาร

หากเปรียบเสมือนเอกสารเป็นบ้านหลังหนึ่ง รั่วบ้านคงหนีไม่พ้นซองเอกสาร และตัวซองต้องสามารถบ่งบอก และเชิญชวนให้ผู้พบเห็นอยากที่จะเปิดอ่านข้อความข้างใน เราจึงใส่ใจ ในเรื่องคุณภาพ และการออกแบบซองเอกสาร ให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันการออกแบบซองเอกสาร มีหลากหลายรูปแบบให้เลือกใข้ มีทั้งแบบไดคัท ฉลุ เป็นข้อความ เคลือบเงา หรือด้าน หรือแม้แต่ทำสปอตยูวี โดยมาตราฐานความหนาของซอง เริ่มตั้งแต่ 100-200 แกรม จะเป็นกระดาษปอนด์ หรือกระดาษอาร์ตด้าน/มันก็ได้ แม้กระทั้งกระดาษพิเศษที่มีพื้นผิววาว ประกายเงิน ก็จะทำให้ซองเอกสารมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น นับได้ว่าการออกแบบซองเอกสาร ก็มีความสำคัญต่อการใช้งาน ถูกใจผู้ให้ โดนใจผู้รับ และซองเอกสาร ยังสามารถปรับเปลี่ยนหรือออกแบบเพื่อให้เข้ากับ การ์ดเชิญในพิธีต่าง ๆ เช่น การ์ดแต่งงาน การ์ดงานบวช การ์ดฌาปนกิจ การ์ดงานพบประสังสรรค์

ThaiDigitalPrint.com รับพิมพ์ซองเอกสาร แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ยิ่งพิมพ์จำนวนเยอะ ราคาต่อชิ้นยิ่งถูก ลูกค้าสามารถพิมพ์ซองเอกสาร ได้ทั้งแบบขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า แล้วแต่ลูกค้าออกแบบ

นอกจากนั้นการพิมพ์ซองเอกสาร สามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มความน่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ เคลือบ UV เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน เคลือบ Spot UV

รูปแบบของงานพิมพ์ซองเอกสาร

ประเภทของ

 • ซองบรรจุเอกสาร
 • ซองจดหมาย
 • ซองการ์ดแต่งงาน
 • ซองงานบวช
 • ซองฌาปนกิจ
 • ซองการ์ดงานพบประสังสรรค์ (งานเลี้ยง)

ขนาด

ตามความต้องการ

ขนาดกระดาษและความหนา

ความหนาตั้งแต่ 100 g – 190 g ชนิดกระดาษ อาทิ

 • ปอนด์ 100 g
 • ปอนด์ 120 g
 • อาร์ตมัน 105 g
 • อาร์ตมัน 120 g
 • อาร์ตมัน 130 g
 • อาร์ตมัน 160 g
 • อาร์ตด้าน 105 g
 • อาร์ตด้าน 120 g
 • อาร์ตด้าน 130 g

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 1 หน้า
 • พิมพ์ 2 หน้า

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ

 • ตัดปลิว
 • พับครึ่งแนวนอน
 • พับครึ่งแนวตั้ง
 • พับแบบประตู
 • ไดคัทรูปต่างๆ
 • ไดคัทมุมมน
 • เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
 • เคลือบวานิช
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
 • เคเงิน หรือ เคทอง
 • Spot UV

การเข้าเล่ม

ไม่มีการเข้าเล่ม

เต้นท์การ์ด

 

เคยสงสัยบ้างไหมว่ากระดาษที่ตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารตามร้านอาหาร รูปสามเหลี่ยมหลากสีสัน ที่ถูกจัดสรรข้อความและจัดองค์ประกอบการวางของรูปได้อย่างลงตัวแท้จริงแล้วเรียกว่า “เต้นท์การ์ด” การทำเต้นท์การ์ดให้สะดุดตาน่าอ่านหรือเห็นแล้วต้องหยิบขึ้นมาอ่านแล้วอ่านอีก เต้นท์การ์ดที่ดีต้องผ่านกระบวนการต่างๆเพื่อให้ได้ผลงานเต้นท์การ์ดคุณภาพเราจึงทุ่มเท และใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตเต้นท์การ์ด

ตัวอย่างเต้นท์การ์ด

   

ThaiDigitalPrint.com รับพิมพ์เต้นท์การ์ด แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ยิ่งพิมพ์จำนวนเยอะ ราคาต่อชิ้นยิ่งถูก ลูกค้าสามารถพิมพ์เต้นท์การ์ด ได้ทั้งแบบขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า แล้วแต่ลูกค้าออกแบบ

นอกจากนั้นการพิมพ์เต้นท์การ์ด สามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มความน่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ เคลือบ UV เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน เคลือบ Spot UV

รูปแบบของงานพิมพ์เต้นท์การ์ด

ประเภทของ

ขนาด

ตามความต้องการ

ขนาดกระดาษและความหนา

ความหนาตั้งแต่ 190 g – 350 g ชนิดกระดาษ อาทิ เช่น

 • อาร์ตมัน 120 g
 • อาร์ตมัน 130 g
 • อาร์ตมัน 160 g
 • อาร์ตด้าน 105 g
 • อาร์ตด้าน 120 g
 • อาร์ตด้าน 130 g
 • อาร์ตด้าน 157 g
 • อาร์ตด้าน 160 g
 • อาร์ตการ์ด 190 g
 • อาร์ตการ์ด 210 g
 • อาร์ตการ์ด 230 g
 • อาร์ตการ์ด 250 g
 • อาร์ตการ์ด 260 g
 • อาร์ตการ์ด 300 g
 • อาร์ตการ์ด 310 g
 • อาร์ตการ์ด 350 g

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 1 หน้า
 • พิมพ์ 2 หน้า

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ

 • พับครึ่งแนวนอน
 • พับครึ่งแนวตั้ง
 • ไดคัทรูปต่างๆ
 • ไดคัทมุมมน
 • เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
 • เคลือบวานิช
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
 • เคเงิน หรือ เคทอง
 • Spot UV

การเข้าเล่ม

ไม่มีการเข้าเล่ม

แผ่นพับ

ทำแผ่นพับแล้วจะทำอย่างไรให้แผ่นพับ ที่ทำแจกแล้วไม่ใช่การแจกที่สูญเปล่า ไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับในรูปแบบไหน เราก็จัดให้คุณได้ไม่ว่าจะพิมพ์แผ่นพับจำนวนน้อยหรือพิมพ์แผ่นพับจำนวนมาก จะทำแผ่นพับให้น่าสนใจ เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จจากการโปรโมทด้วยแผ่นพับของคุณ

ตัวอย่างแผ่นพับ

ThaiDigitalPrint.com รับพิมพ์แผ่นพับ แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ยิ่งพิมพ์จำนวนเยอะ ราคาต่อชิ้นยิ่งถูก ลูกค้าสามารถพิมพ์แผ่นพับ ได้ทั้งแบบขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า แล้วแต่ลูกค้าออกแบบ

นอกจากนั้นการพิมพ์แผ่นพับ สามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มความน่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ เคลือบ UV เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน เคลือบ Spot UV

รูปแบบของงานพิมพ์แผ่นพับ

ประเภทของ

ขนาด

ตามความต้องการ

ขนาดกระดาษและความหนา

ความหนาตั้งแต่ 80 g – 157 g ชนิดกระดาษ อาทิ เช่น

 • ปอนด์ 80 g
 • ปอนด์ 100 g
 • ปอนด์ 120 g
 • อาร์ตมัน 105 g
 • อาร์ตมัน 120 g
 • อาร์ตมัน 130 g
 • อาร์ตมัน 160 g
 • อาร์ตด้าน 105 g
 • อาร์ตด้าน 120 g
 • อาร์ตด้าน 130 g
 • อาร์ตด้าน 157 g
 • อาร์ตด้าน 160 g

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 1 หน้า
 • พิมพ์ 2 หน้า

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ

 • พับครึ่งแนวนอน
 • พับครึ่งแนวตั้ง
 • พับแบบประตู
 • ไดคัทรูปต่างๆ
 • ไดคัทมุมมน
 • เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
 • เคลือบวานิช
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
 • เคเงิน หรือ เคทอง
 • Spot UV

การเข้าเล่ม

ไม่มีการเข้าเล่ม

โบว์ชัวร์

พิมพ์โบว์ชัวร์ อย่างไรถึงตรงกลุ่มเป้าหมาย แล้วจะต้องพิมพ์โบว์ชัวร์จำนวนมากๆ ไหมถึงจะสร้างยอดขาย ตอบได้เลยว่าไม่จำเป็นต้องพิมพ์โบว์ชัวร์มาทิ้งให้สูญเปล่าด้วยประสบการณ์การงานพิมพ์โบว์ชัวร์ มากกว่า 10 ปี เพียงคุณเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ “ใช่” การพิมพ์โบว์ชัวร์จำนวนน้อยๆก็สามารถสร้างยอดขายให้คุณได้ดีเช่นกัน

ตัวอย่างโบวชัวร์

ThaiDigitalPrint.com รับพิมพ์โบว์ชัวร์ แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ยิ่งพิมพ์จำนวนเยอะ ราคาต่อชิ้นยิ่งถูก ลูกค้าสามารถพิมพ์โบว์ชัวร์ ได้ทั้งแบบขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า แล้วแต่ลูกค้าออกแบบ

นอกจากนั้นการพิมพ์โบว์ชัวร์ สามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มความน่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ เคลือบ UV เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน เคลือบ Spot UV

รูปแบบของงานพิมพ์โบว์ชัวร์

ประเภทของ

[:en] [:]

ขนาด

 •  A5 (14.8 x 21 cm.)
 •  A4 (21 x 29.7 cm.)
 • หรือขนาดอื่นๆ ตามต้องการ

ขนาดกระดาษและความหนา

ความหนาตั้งแต่ 80 g – 300 g ชนิดกระดาษ อาทิ เช่น

 • ปอนด์ 100 g
 • ปอนด์ 120 g
 • อาร์ตมัน 105 g
 • อาร์ตมัน 120 g
 • อาร์ตมัน 130 g
 • อาร์ตมัน 160 g
 • อาร์ตด้าน 105 g
 • อาร์ตด้าน 120 g
 • อาร์ตด้าน 130 g
 • อาร์ตด้าน 157 g
 • อาร์ตด้าน 160 g
 • อาร์ตการ์ด 160 g
 • อาร์ตการ์ด 190 g
 • อาร์ตการ์ด 250 g
 • อาร์ตการ์ด 300 g

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 1 หน้า
 • พิมพ์ 2 หน้า

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ

 • ตัดปลิว
 • ไดคัทรูปต่างๆ
 • ไดคัทมุมมน
 • เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
 • เคเงิน หรือ เคทอง
 • Spot UV
 • เคลือบวานิชกันปลอมแปลง
 • Run Number
 • Barcode
 • ปรุฉีก

การเข้าเล่ม

ไม่มีการเข้าเล่ม

นามบัตร

“นามบัตรที่ดี ต้องทรงพลัง ยื่นให้ใคร เค้าต้องจดจำเราได้” การทิ้งร่องรอยให้คนจดจำข้อความจากนามบัตรของเราได้นั้น ทำยากซึ่งเป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ ด้วยประสบการณ์ทำนามบัตรของเรามามากกว่า 20 ปี ทำให้เราเป็นแนวหน้าในวงการ พิมพ์นามบัตร เพราะเรื่องของนามบัตรคุณภาพ ต้องยกให้เรา

ตัวอย่างนามบัตร

ตัวอย่างนามบัตรไดคัทตามแบบ

ตัวอย่างนามบัตรมุมมน

ต้วอย่างนามบัตรพิมพ์พิเศษสีทอง

ThaiDigitalPrint.com รับพิมพ์นามบัตร แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ยิ่งพิมพ์จำนวนเยอะ ราคาต่อชิ้นยิ่งถูก ลูกค้าสามารถพิมพ์นามบัตร ได้ทั้งแบบขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า แล้วแต่ลูกค้าออกแบบ

นอกจากนั้นการพิมพ์นามบัตร สามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มความน่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ เคลือบ UV เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน เคลือบ Spot UV

รูปแบบของงานพิมพ์นามบัตร

ประเภทของ

 • นามบัตรส่วนตัว
 • นามบัตรแนะนำร้านค้า
 • นามบัตรสำหรับองค์กร
 • นามบัตรสำหรับพนักงานในองค์กร

ขนาด

 • 9 x 5. cm
 • 9 x 5.5 cm
 • 8.7 x 5.3 cm

ขนาดกระดาษและความหนา

ความหนาตั้งแต่ 190 g – 350 g ชนิดกระดาษ อาทิ เช่น

 • อาร์ตการ์ด 190 g
 • อาร์ตการ์ด 210 g
 • อาร์ตการ์ด 250 g
 • อาร์ตการ์ด 300 g
 • อาร์ตการ์ด 350 g
 • การ์ดขาว
 • คราฟสีน้ำตาล

รูปแบบการพิมพ์

 • พิมพ์ 1 หน้า
 • พิมพ์ 2 หน้า

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ

 • ตัดปลิว
 • พับครึ่งแนวนอน
 • พับครึ่งแนวตั้ง
 • ไดคัทรูปต่างๆ
 • ไดคัทมุมมน
 • เคลือบ PVC แบบเงา หรือ แบบด้าน
 • เคลือบวานิช
 • ปั๊มนูน หรือ ปั๊มจม
 • เคเงิน หรือ เคทอง
 • Spot UV
 • เคลือบวานิชกันปลอมแปลง
 • Run Number
 • Barcode

การเข้าเล่ม

ไม่มีการเข้าเล่ม

สติ๊กเกอร์

 

รับพิมพ์สติ๊กเกอร์ สื่อสิ่งพิมพ์ที่นิยมใช้ในการโฆษณา โปรโมท แนะนำ ทั้งสินค้า บริการ เพราะสะดวกต่อการใช้งาน และรวดเร็ว“เพียงลอก สติ๊กเกอร์ (Sticker) แล้วติด” ลงสิ่งที่ต้องการจะใช้ได้เลย ชนิดของสติ๊กเกอร์ (Sticker) ที่นิยมใช้มีทั้งแบบเงา แบบด้าน แบบใส แบบฉีกไม่ขาด กันน้ำ กันความชื้น และทนทานต่อความร้อน โดยสติ๊กเกอร์ (Sticker) สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบตามต้องการ อาทิ

 • สติ๊กเกอร์รายชื่อสมาชิก คือ มีชื่อผู้รับ ที่อยู่ เบอร์โทร หรือรหัสสมาชิก สำหรับติดจ่าหน้าซองจดหมายเพื่อส่งให้กับสมาชิก
 • สติ๊กเกอร์โลโก้สินค้า คือ มีชื่อสินค้า ตราสินค้า รายละเอียดของสินค้า สำหรับแปะลงบนสินค้า
 • สติ๊กเกอร์ติดทับคำผิด คือ พิมพ์ข้อความที่ต้องการปิดทับคำที่พิมพ์ผิดด้วยสติ๊กเกอร์ดวงเล็กๆ แล้วนำไปปิดทับงานกรณีที่งานพิมพ์นั้นๆพิมพ์เสร็จแล้วแต่มีคำผิด แล้วไม่อยากพิมพ์งานซ้ำใหม่ เพราะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่าย การใช้สติ๊กเกอร์ติดทับคำผิดจึงเป็นอีกทางเลือกนึงที่นิยมใช้

ตัวอย่างงานพิมพ์สติ๊กเกอร์

ThaiDigitalPrint.com รับพิมพ์สติ๊กเกอร์ แบบดิจิตอล ไม่จำกัดจำนวนขั้นต่ำ เริ่มตั้งแต่ 1 ชิ้นขึ้นไป ยิ่งพิมพ์จำนวนเยอะ ราคาต่อชิ้นยิ่งถูก ลูกค้าสามารถพิมพ์สติ๊กเกอร์ ได้ทั้งแบบขาวดำ หรือ 4 สี  พิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า แล้วแต่ลูกค้าออกแบบ

นอกจากนั้นการพิมพ์สติ๊กเกอร์ สามารถใส่ลูกเล่นเพิ่มความน่าสนใจได้หลากหลาย อาทิ เคลือบ UV เคลือบ PVC แบบมัน/ด้าน เคลือบวานิชแบบมัน/ด้าน เคลือบ Spot UV

รูปแบบของงานพิมพ์สติ๊กเกอร์

ประเภทของ

 • สติ๊กเกอร์โลโก้สินค้า
 • สติ๊กเกอร์รายชื่อ
 • สติ๊กเกอร์ที่อยู่
 • สติ๊กเกอร์ติดคำผิด
 • สติ๊กเกอร์ฉลากยา
 • สติ๊กเกอร์สะสมคะแนน

ขนาด

ตามความต้องการ

ขนาดกระดาษและความหนา

 • สติ๊กเกอร์เงาหลังขาว
 • สติ๊กเกอร์ด้านหลังเหลือง
 • สติ๊กเกอร์เงาหลังเหลือง
 • สติ๊กเกอร์ PVC มัน
 • สติ๊กเกอร์ด้านหลังขาว
 • สติ๊กเกอร์ PVC ด้าน

รูปแบบการพิมพ์

พิมพ์ 1 หน้า

เทคนิคการเพิ่มความพิเศษ ตัดปลิว

การเข้าเล่ม

ไม่มีการเข้าเล่ม

Exit mobile version