ผลงานพิมพ์ “ Card Second Skin”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ 5.75 x 10.30 cm
• กระดาษอาร์ตการ์ด 250g 
• 4 สี 2 หน้า + เคลือบ PVC ด้าน 2 หน้า
• ตัดปลิว + จัดชุด (1ชุด/22แบบ)