ผลงานพิมพ์ “บัตรรับประกัน NBK (Warranty Card)”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาด 5 x 7 นิ้ว
• กระดาษ อาร์ตการ์ด 300g 
• พิมพ์ 4 สี 2 หน้า 
• เคลือบด้าน 2 หน้า + Spot Uv

ผลงานพิมพ์ “การ์ดวันแม่”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 4×6 นิ้ว
อาร์ตการ์ด 250 g
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
เคลือบด้าน 1 หน้า
พับครึ่ง