ผลงานพิมพ์ “คูปองจอดรถ”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 8 นิ้ว
ปอนด์ 80 g
พิมพ์ขาวดำ 2หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 2 จุด
เข้าเล่มเย็บแม็ก