ผลงานพิมพ์ “คูปองจอดรถ”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 8 นิ้ว
ปอนด์ 80 g
พิมพ์ขาวดำ 2หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 2 จุด
เข้าเล่มเย็บแม็ก

คูปอง

posted in: Services | 2

รับพิมพ์คูปองต่างๆ อาทิ คูปองโต๊ะจีน, คูปองแลกซื้อสินค้าและบริการ บัตรเข้างาน ขนาดต่างๆ ทั้งพิมพ์ 1 หน้า หรือ 2 หน้า