ผลงานพิมพ์ “MARINE PASSION COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 3 x 7 นิ้ว
ปอนด์ 120 g.
4 สี 1 หน้า
ปรุฉีก 2 เส้น
รันนัมเบอร์ 6 จุด
เย็บแม็ก เล่มละ 50 ใบ