ผลงานพิมพ์ “GIFT VOUCHER”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
อาร์ตมัน 128g
พิมพ์4สี 1หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 2 จุด
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)

ผลงานพิมพ์ “BEAT COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
อาร์ตมัน 105 g
พิมพ์4สี 2หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 1 จุด
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)

ผลงานพิมพ์ “Amazon Coupon”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 4 นิ้ว
แบงค์สี 80 g
พิมพ์สีดำ 2หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 1 จุด
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)

ผลงานพิมพ์ “OPPA HotDoG COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
อาร์ตมัน 120 g
พิมพ์4สี 2หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 2 จุด
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)

ผลงานพิมพ์ “CASH COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 2.5 x 7 นิ้ว
อาร์ตมัน 120 g
4สี 2หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 2 จุด
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)

ผลงานพิมพ์ “MARINE PASSION COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 3 x 7 นิ้ว
ปอนด์ 120 g.
4 สี 1 หน้า
ปรุฉีก 2 เส้น
รันนัมเบอร์ 6 จุด
เย็บแม็ก เล่มละ 50 ใบ

ผลงานพิมพ์ “Cash Coupon”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
อาร์ตมัน 128 g
4 สี 2 หน้า + ปรุฉีก 1 เส้น + รันเลข 2 จุด
เข้าเล่มกาวหัว