ผลงานพิมพ์ “KEPT VOUCHER”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ 2 x 5 นิ้ว
กระดาษด้าน 128 g
พิมพ์ 4สี 1 หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันเลข 1 จุด
ตัดปลิว

ผลงานพิมพ์ “BEAT COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
อาร์ตมัน 105 g
พิมพ์4สี 2หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 1 จุด
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)

ผลงานพิมพ์ “OPPA HotDoG COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
อาร์ตมัน 120 g
พิมพ์4สี 2หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 2 จุด
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)