ผลงานพิมพ์ “Ministry of Energy Handbook”

posted in: Portfolio | 0

ปกอาร์ตการ์ด 300 g + พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน+ เคลือบด้าน
เนื้อปอนด์ 80 g + พิมพ์ขาวดำ 31 หน้า / ไม่พิมพ์ 1 หน้า
เย็บมุงหลังคา จำนวน 36 หน้ารวมปก