ผลงานพิมพ์ “ Photobook Overthere ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ A4 (29.7 x 21 cm)
• กระดาษปก อาร์ตการ์ด 300g + เคลือบ PVC เงา 1 หน้า
• กระดาษเนื้อใน อาร์ตมัน 128g
• พิมพ์ 4 สี 50 หน้ารวมปก
• เข้าเล่ม มุงหลังคา