ผลงานพิมพ์ “Gift Voucher Dr.Joy Beauty Cilnic”

posted in: Portfolio | 0

อาร์ตด้าน 120 g
4 สี 2 หน้า + ปรุฉีก 1 เส้น + รันเลข 2 จุด
กาวหัวหุ้มปกกระดาษน้ำตาลเล่มละ 100 ใบ