ผลงานพิมพ์ “ สมุดโน๊ต ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาด A5 (21 x 14.8cm )
• ปกสติ๊กเกอร์ขาวเงา(ปกแข็ง หุ้มจัวปัง) / พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + เคลือบ PVC ด้าน 1 หน้า
• เนื้อใน ปอนด์ 80g / ไม่มีพิมพ์ 100 หน้า
• เข้าเล่มห่วงกระดูกงู สีดำ

ผลงานพิมพ์ “ สมุดโน๊ตจดบันทึก ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาด A5 (21 x 14.8cm )
•ปก อาร์ตการ์ด 300g พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + เคลือบ PVC เงา 1 หน้า
• เนื้อใน Green Read(ถนอมสายตา) 75g /  พิมพ์ 1สี(ดำ) 100 หน้า
• ไดคัทมุมมน + เข้าเล่มห่วงกระดูกงู สีขาว

ผลงานพิมพ์ “สมุดโน๊ต บก.ปทส.”

posted in: Portfolio | 0

ปกสติ๊กเกอร์ขาวด้าน / พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน +เคลือบด้าน
เนื้อในอาร์ตมัน 105g / พิมพ์ สี 10 หน้า
เนื้อในกรีนรี๊ด 75 g / พิมพ์ขาวดำ 90 หน้า
ห่วงกระดูกงู สีขาว

ผลงานพิมพ์ “สมุดโน๊ตกองบังคับการอำนวยการ”

posted in: Portfolio | 0

ปกสติ๊กเกอร์ขาวด้านหุ้มจั่วปังหนา 2 มิล
เนื้อในอาร์ตด้าน 105 g / พิมพ์ สี 12 หน้า
เนื้อในกรีนรี๊ด 75 g / ขาวดำ 88
เข้าเล่มใส่ห่วงกระดูกงู