ผลงานพิมพ์ “SPA MENU”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A4
อาร์ตการ์ด 350 g.
4สี 1หน้า + สีพิเศษ(สีทอง) 1หน้า
เคลือบเงา 1หน้า
ตัดปลิวเป็นใบๆ

4 เทคนิคพิเศษเพิ่มมูลค่าให้กับงานพิมพ์

posted in: Blog | 0

การเพิ่มมูลค่าให้กับงานพิมพ์ จะช่วยทำให้งานพิมพ์ของคุณมีความสวยงาม โดดเด่น และมีเอกลักษณ์ นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าของงานพิมพ์