ผลงานพิมพ์ “MANDOM CATALOG”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A4
ปก อาร์ตการ์ด 300 g. + พิมพ์สี + เคลือบเงา 1 หน้า
นน. อาร์ตด้าน 157 g. (8 หน้า) + พิมพ์สีทุกหน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา