ผลงานพิมพ์ “หนังสือหมอภาคทะเล”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ A4 (21 x 29.7 ซม.)
ปก อาร์ตการ์ด 300g + พิมพ์ 4 สี 4 หน้า + เคลือบด้าน 1 หน้า 
นน.อาร์ตด้าน 105 g + พิมพ์ 4 สี 60 หน้า 
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “หนังสือ BASIC ENG PROGRAM”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ A4
ปก อา์รการ์ด 350 g + พิมพ์ 4 สี 4หน้า 
นน. อาร์ตด้าน 157 g  + พิมพ์4สี 30 หน้า 
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “หนังสือพระราชทานเพลิงศพ”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ A5 (14.8 x 21 ซม.)
ปก กระดาษอาร์ตการ์ด 300 g + พิมพ์ 4 สี 4 หน้า + เคลือบเงา 1 หน้า  
นน. กระดาษปอนด์ 80 g + พิมพ์ 4สี 24 หน้า
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “Booklet”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A6
ปก อาร์ตการ์ด 300 g + พิมพ์4สี 1 หน้า + เคลือบด้าน 1 หน้า
นน. ปอนด์ 100 g + พิมพ์4สี 12 หน้า 
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “SMC HAND BOOK”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 10 x 20.5 ซม.
ปก กระดาษคราฟ300g + พิมพ์4สี1หน้า
นน. ปอนด์ 80 g + สีดำ 96หน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “หนังสือคู่มือ”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A4
ปก อาร์ตการ์ด 300 g + เคลือบด้าน 1ห้นา
นน. อาร์ตด้าน 157 g
4 สี 4 หน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา