ผลงานพิมพ์ “Tent Card PP Board A5”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาด A5  ( 14.8 x 21 cm.)
• วัสดุ สติ๊กเกอร์ขาวด้านติดฟิวเจอร์บอร์ด หนา 3 มิล
• พิมพ์ 4 สี หน้า-หลัง
• เคลือบด้าน + ประกอบขึ้นรูป

ผลงานพิมพ์ “Coconut Tent Card “

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 12.4 x 16.5 ซม.
กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 300 g
พิมพ์ 4 สี 1หน้า
เคลือบด้าน 1 หน้า
ประกอบขึ้นรูป