ผลงานพิมพ์ “Coconut Tent Card “

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 12.4 x 16.5 ซม.
กระดาษอาร์ตการ์ดหน้าเดียว 300 g
พิมพ์ 4 สี 1หน้า
เคลือบด้าน 1 หน้า
ประกอบขึ้นรูป