ผลงานพิมพ์ “เมนูน้ำตกบางรัก”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ A4 กางออก A3 
อาร์ตการ์ด 350 g 
พิมพ์  4 สี 4 หน้า
เคลือบด้าน 4 หน้า 
พับครึ่ง

ผลงานพิมพ์ “Lusty Lady Bar Menu”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ 40 x 15 ซม. ขนาด กางออก 40×30 ซม.
กระดาษอาร์ตการ์ด 350 g
พิมพ์ 4สี 2 หน้า 
เคลือบด้าน 2 หน้า
พับครึ่ง

ผลงานพิมพ์ “THAI CANNABIS EXPRESS MENU”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด กางออก 12.5 x 10 ซม. ขนาด สำเร็จ 6.25 x 10 ซม.
กระดาษอาร์การ์ด 300 g
พิมพ์ 4 สี 2หน้า
เคลือบด้าน 2 หน้า
สปอตยูวี 9 จุด
พับครึ่ง + ไดคัทตามรูปกระป๋อง

ผลงานพิมพ์ “ใบเมนูอาหาร”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A5
อาร์ตการ์ด 350 g
พิมพ์4สี 2หน้า
เคลือบด้าน 2หน้า
ตัดปลิวเป็นใบๆ

ผลงานพิมพ์ “SPA MENU”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A4
อาร์ตการ์ด 350 g.
4สี 1หน้า + สีพิเศษ(สีทอง) 1หน้า
เคลือบเงา 1หน้า
ตัดปลิวเป็นใบๆ