ผลงานพิมพ์ “KRUA APSORN MENU”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A4
ปก+ปิดปก สติ๊กเกอร์ขาวด้าน+หุ้มจั่วปัง
นน.อาร์ตการ์ด 300 g
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
เคลือบ PVC ด้านทุกหน้า
เข้าเล่มยึดหมุด

ผลงานพิมพ์ “SPA MENU”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A4
อาร์ตการ์ด 350 g.
4สี 1หน้า + สีพิเศษ(สีทอง) 1หน้า
เคลือบเงา 1หน้า
ตัดปลิวเป็นใบๆ

ผลงานพิมพ์ “หนังสือ Sale Kit”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 24 x 34 cm. แนวนอน
ปกสติ๊กเกอร์ขาวเงาหุ้มจั่วปัง / 4 สี 2 ด้าน + เคลือบเงา 2 ด้าน
เนื้อในอาร์ตการ์ด 350g / 4 สี 20 หน้า + เคลือบเงาทุกหน้า
ยึดหมุด 3 ตัว