ผลงานพิมพ์ “THAI CANNABIS EXPRESS MENU”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด กางออก 12.5 x 10 ซม. ขนาด สำเร็จ 6.25 x 10 ซม.
กระดาษอาร์การ์ด 300 g
พิมพ์ 4 สี 2หน้า
เคลือบด้าน 2 หน้า
สปอตยูวี 9 จุด
พับครึ่ง + ไดคัทตามรูปกระป๋อง

ผลงานพิมพ์ “ใบเมนูอาหาร”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A5
อาร์ตการ์ด 350 g
พิมพ์4สี 2หน้า
เคลือบด้าน 2หน้า
ตัดปลิวเป็นใบๆ

ผลงานพิมพ์ “เมนู@1700”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A4
อาร์ตการ์ด 300 g
พิมพ์4สี 16หน้า
เคลือบด้านทุกหน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา