ผลงานพิมพ์ “หนังสือ Ployrada Clinic”

posted in: Portfolio | 0

ปกสติ๊กเกอร์ขาวเงาหุ้มจั่วปัง / 4 สี 1 ด้าน + เคลือบเงา
ปิดปกสติ๊กเกอร์ขาวเงา / 4 สี 1 ด้าน + เคลือบเงา
เนื้อในอาร์ตการ์ด 350g / 4 สี 20 หน้า + เคลือบเงา
ยึดหมุด 3 ตัว / เล่ม จำนวน 24 หน้ารวมปก

ผลงานพิมพ์ “MATK PHOTOBOOK”

posted in: Portfolio | 0

ปกหุ้มจั่วปัง / 4 สี 1 ด้าน + เคลือบด้าน + ปั๊มเคเงินสันเล่ม
เนื้อในอาร์ตการ์ด 250g / 4 สี 24 หน้า + เคลือบด้าน
เข้าเล่มปีกผีเสื้อปกแข็ง