ผลงานพิมพ์ “ หนังสือ Butterfly ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ 22 x 22 (กางออก 44 x 22 cm)
• กระดาษปก อาร์ตการ์ด 250g + เคลือบ PVC ด้าน 1 หน้า
• กระดาษเนื้อใน อาร์ตด้าน 157g
• พิมพ์ 4 สี  50 หน้ารวมปก
• เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “ หนังสือ รู้ลึกพริกรอบโลก ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ A4(21*29.7 cm)
• กระดาษปก อาร์ตมัน 120g (หุ้มจัวปัง) + เคลือบ PVC เงา 1 หน้า
• เนื้อใน อาร์ตมัน 157g
• พิมพ์ 4 สี 54 หน้ารวมปก
• เข้าเล่มไสกาว (ปกแข็ง)

ผลงานพิมพ์ “ หนังสือ ก่อนม่วน ณ หน้าฮ้าน ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ 26.6 * 21 cm (กางออก 53.2 x 21 cm)
• กระดาษปก อาร์ตมัน 157g (หุ้มจัวปัง) + เคลือบ PVC ด้าน 1 หน้า
• เนื้อใน อาร์ตมัน 157g
• พิมพ์ 4 สี 58 หน้ารวมปก
• เข้าเล่มเย็บกี่ + ไสกาว

ผลงานพิมพ์ “ หนังสือ คำม่วนน่ารู้ ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ 17 * 20 cm
• กระดาษปก สติ๊กเกอร์ขาวเงา (หุ้มจัวปัง) + เคลือบ PVC เงา 1 หน้า
• เนื้อใน อาร์ตมัน 157g
• พิมพ์ 4 สี 64 หน้ารวมปก
• เข้าเล่มไสกาว (ปกแข็ง)

ผลงานพิมพ์ “ หนังสือ ทะเลกลายพันธุ์”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ 30 * 25 cm
• กระดาษปก อาร์ตมัน 157g (หุ้มจัวปัง) + เคลือบ PVC ด้าน 1 หน้า
• เนื้อใน อาร์ตมัน 157g 
• พิมพ์ 4 สี 58 หน้ารวมปก
• เข้าเล่มเย็บกี่ + ไสกาว

ผลงานพิมพ์ “ Photobook Overthere ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ A4 (29.7 x 21 cm)
• กระดาษปก อาร์ตการ์ด 300g + เคลือบ PVC เงา 1 หน้า
• กระดาษเนื้อใน อาร์ตมัน 128g
• พิมพ์ 4 สี 50 หน้ารวมปก
• เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “ Booklet Once Again ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ A5 (14.8 x 21 cm.)
• ปก อาร์ตมัน 157g
• เนื้อใน ปอนด์ 100 แกรม
• พิมพ์ 4 สี 26 หน้ารวมปก
• เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “ Booklet Once Again ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ A5 (14.8 x 21 cm.)
• ปก อาร์ตมัน 157g
• เนื้อใน ปอนด์ 100 แกรม
• พิมพ์ 4 สี 26 หน้ารวมปก
• เข้าเล่ม มุงหลังคา