ผลงานพิมพ์ “ แผ่นพับ Music Stamp”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดกางออก 12.5 x 35.5 cm 
• กระดาษอาร์ตมัน 128g
• พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
• พับ 4 ตอน
• ตัดปลิว