ผลงานพิมพ์ “ หนังสือ Butterfly ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ 22 x 22 (กางออก 44 x 22 cm)
• กระดาษปก อาร์ตการ์ด 250g + เคลือบ PVC ด้าน 1 หน้า
• กระดาษเนื้อใน อาร์ตด้าน 157g
• พิมพ์ 4 สี  50 หน้ารวมปก
• เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “ Booklet Once Again ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ A5 (14.8 x 21 cm.)
• ปก อาร์ตมัน 157g
• เนื้อใน ปอนด์ 100 แกรม
• พิมพ์ 4 สี 26 หน้ารวมปก
• เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “ Booklet Once Again ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ A5 (14.8 x 21 cm.)
• ปก อาร์ตมัน 157g
• เนื้อใน ปอนด์ 100 แกรม
• พิมพ์ 4 สี 26 หน้ารวมปก
• เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “PHOTOBOOK”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ  A4 แนวนอน (21 x 29.7 ซม.)
ปก อาร์ตการ์ด 260 g + พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + เคลือบด้าน 2 หน้า + หุ้มจั่วปัง
นน. อาร์ตมัน 260 g + พิมพ์ 4 สี 18 หน้า + เคลือบด้าน 18 หน้า
เข้าเล่ม ปีกผีเสื้อ

ผลงานพิมพ์ “PHOTOBOOK KANING”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A5
ปก อาร์ตการ์ด 300 g + พิมพ์สีดำ1หน้า + เคลือบด้าน 1หน้า
นน. อาร์ตด้าน 105 g + พิมพ์4สี78หน้า
เข้าเล่มไสกาว

ผลงานพิมพ์ “MATK PHOTOBOOK”

posted in: Portfolio | 0

ปกหุ้มจั่วปัง / 4 สี 1 ด้าน + เคลือบด้าน + ปั๊มเคเงินสันเล่ม
เนื้อในอาร์ตการ์ด 250g / 4 สี 24 หน้า + เคลือบด้าน
เข้าเล่มปีกผีเสื้อปกแข็ง