ผลงานพิมพ์ “ใบประกาศนียบัตร”

posted in: Portfolio | 0

ปกใบประกาศ
ขนาดสำเร็จ A5 (14.8 x 21 ซม.) กางออก A4 (21×29.7ซม.)
กระดาษ อาร์ตการ์ด 350 g + เคลือบด้าน 1 หน้า
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + สีพิเศษ สีทอง 1 หน้า
อื่นๆ พับครึ่ง + ไดคัทมุมเสียบ 2 มุม

ใบประกาศ
ขนาดสำเร็จ A5 (14.8 x 21 ซม.)
กระดาษ อาร์ตการ์ด 350 g
พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + สีพิเศษ สีทอง 1 หน้า