ผลงานพิมพ์ “หนังสือรุ่นที่14 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 22.55×18.21ซม.
ปก อาร์ตการ์ด 350 g. + พิมพ์ 4 สี 1หน้า + เคลือบเงา1หน้า
เนื้อใน อาร์ตมัน 105 g.+ พิมพ์ 4 สี 2หน้า
4 สี 64 หน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “COMPANY PROFILE CANNATECH”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A4
ปก อาร์ตการ์ด 210 g + เคลือบด้าน 1 หน้า
เนื้อใน อาร์ตการ์ด 190 g
พิมพ์ 4 สี 16 หน้า
เข้าเล่ม มุงหลังคา