ผลงานพิมพ์ “ หนังสือ Butterfly ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ 22 x 22 (กางออก 44 x 22 cm)
• กระดาษปก อาร์ตการ์ด 250g + เคลือบ PVC ด้าน 1 หน้า
• กระดาษเนื้อใน อาร์ตด้าน 157g
• พิมพ์ 4 สี  50 หน้ารวมปก
• เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “ Booklet Once Again ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ A5 (14.8 x 21 cm.)
• ปก อาร์ตมัน 157g
• เนื้อใน ปอนด์ 100 แกรม
• พิมพ์ 4 สี 26 หน้ารวมปก
• เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “ Booklet Once Again ”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ A5 (14.8 x 21 cm.)
• ปก อาร์ตมัน 157g
• เนื้อใน ปอนด์ 100 แกรม
• พิมพ์ 4 สี 26 หน้ารวมปก
• เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “หนังสือ Once Again”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A5 (14.8 x 21 cm.)
กระดาษปก อาร์ตมัน 157 แกรม
กระดาษเนื้อใน ปอนด์ 100 แกรม
พิมพ์ 4 สี 4 หน้า
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “CUSSON TINY HOUSE BOOK”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 15 * 26.6 ซม. (แนวนอน)
ปกอาร์ตการ์ด 300 g + พิมพ์ 4 สี 1หน้า + เคลือบด้าน 1 หน้า + หุ้มจั่วปัง (ปิดปกไม่พิมพ์)
นน.อาร์ตมัน 120 g พิมพ์ 4 สี 123 หน้า
ไสกาว

ผลงานพิมพ์ “COMPANY PROFILE CANNATECH”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด A4
ปก อาร์ตการ์ด 210 g + เคลือบด้าน 1 หน้า
เนื้อใน อาร์ตการ์ด 190 g
พิมพ์ 4 สี 16 หน้า
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “หนังสือ Ployrada Clinic”

posted in: Portfolio | 0

ปกสติ๊กเกอร์ขาวเงาหุ้มจั่วปัง / 4 สี 1 ด้าน + เคลือบเงา
ปิดปกสติ๊กเกอร์ขาวเงา / 4 สี 1 ด้าน + เคลือบเงา
เนื้อในอาร์ตการ์ด 350g / 4 สี 20 หน้า + เคลือบเงา
ยึดหมุด 3 ตัว / เล่ม จำนวน 24 หน้ารวมปก