ผลงานพิมพ์ “ใบปลิว นิวริส / ฟลูเซนซีน”

posted in: Portfolio | 0

• ขนาดสำเร็จ A4(21*29.7 cm)
• อาร์ตการ์ด 300g
• พิมพ์ 4 สี 2 หน้า
• เคลือบ PVC ด้าน 2 หน้า
• ตัดปลิว