ผลงานพิมพ์ “คูปอง allride”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ 7 x 16 ซม.
ปอนด์ 80 g 
พิมพ์  4 สี 1 หน้า
ปรุ 3 เส้น 
เข้าเล่มกาวหัว 100 ใบ ต่อเล่ม

ผลงานพิมพ์ “คูปองนวด”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ 7.4 x 10.5 ซม.
ปก อาร์ตมัน 128 g + พิมพ์ 4 สี 1 หน้า
นน. อาร์ตมัน 128 g + พิมพ์ 4 สี 1 หน้า + ปรุ 1 เส้น 
เย็บแม็ค 1 จุด (10 ใบต่อเล่ม)

ผลงานพิมพ์ “คูปอง ไปกันใหญ่”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ 3 x 7 นิ้ว
กระดาษมัน 128 g
พิมพ์ 4สี 1 หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันเลข 2 จุด
กาวหัว เล่มละ 100 ใบ

ผลงานพิมพ์ “EAGLE CLUB COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
อาร์ตด้าน 128 g
พิมพ์4สี 1หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันตัวเลข
เข้าเล่ม แม็ค ( 1 เล่มมี 50 ใบ)

ผลงานพิมพ์ “BEAT COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด 2.5 x 6 นิ้ว
อาร์ตมัน 105 g
พิมพ์4สี 2หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 1 จุด
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)

ผลงานพิมพ์ “CASH COUPON”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 2.5 x 7 นิ้ว
อาร์ตมัน 120 g
4สี 2หน้า
ปรุ 1 เส้น
รันนัมเบอร์ 2 จุด
เข้าเล่มกาวหัว (เล่มละ100ใบ)