ผลงานพิมพ์ “นามบัตร Tower Tactic Games”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 5.5 x 9 ซม.
กระดาษ อาร์ตการ์ 350 g
พิมพ์ 4 สี 2 หน้า + สปอต UV 1 จุด + เคลือบด้าน2 หน้า
อื่นๆ ไดคัทมุมมน 4 มุม