ผลงานพิมพ์ “หนังสือหมอภาคทะเล”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ A4 (21 x 29.7 ซม.)
ปก อาร์ตการ์ด 300g + พิมพ์ 4 สี 4 หน้า + เคลือบด้าน 1 หน้า 
นน.อาร์ตด้าน 105 g + พิมพ์ 4 สี 60 หน้า 
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “CUSSON TINY HOUSE BOOK”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ 15 * 26.6 ซม. (แนวนอน)
ปกอาร์ตการ์ด 300 g + พิมพ์ 4 สี 1หน้า + เคลือบด้าน 1 หน้า + หุ้มจั่วปัง (ปิดปกไม่พิมพ์)
นน.อาร์ตมัน 120 g พิมพ์ 4 สี 123 หน้า
ไสกาว

ผลงานพิมพ์ “หนังสือมุงหลังคา”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A4 (21 x 29.7 ซม.)
ปก อาร์ตการ์ด 300 g + พิมพ์4สี 2 หน้า + เคลือบด้าน 2 หน้า
นน. กระดาษอาร์ตด้าน 157g + พิมพ์4สี 36หน้า
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “HOKKAIDO BOOKLET”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดA6
ปก อาร์ตการ์ด 300g + พิมพ์ 4 สี 1หน้า + เคลือบด้าน 1 หน้า
นน. (28หน้า) ปอนด์ 100 g + พิมพ์ 4 สี 28 หน้า
เข้าเล่มมุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “Booklet”

posted in: Portfolio | 0

ขนาดสำเร็จ A6
ปก อาร์ตการ์ด 300 g + พิมพ์4สี 1 หน้า + เคลือบด้าน 1 หน้า
นน. ปอนด์ 100 g + พิมพ์4สี 12 หน้า 
เข้าเล่ม มุงหลังคา

ผลงานพิมพ์ “หนังสือ Ployrada Clinic”

posted in: Portfolio | 0

ปกสติ๊กเกอร์ขาวเงาหุ้มจั่วปัง / 4 สี 1 ด้าน + เคลือบเงา
ปิดปกสติ๊กเกอร์ขาวเงา / 4 สี 1 ด้าน + เคลือบเงา
เนื้อในอาร์ตการ์ด 350g / 4 สี 20 หน้า + เคลือบเงา
ยึดหมุด 3 ตัว / เล่ม จำนวน 24 หน้ารวมปก