ผลงานพิมพ์ “คูปองเข้างาน”

posted in: Portfolio | 0

ขนาด สำเร็จ 3 x 7 นิ้ว
กระดาษอาร์ตมัน 128 g
พิมพ์ 4สี 1 หน้า
เคลือบโฮโลแกรม 1 หน้า
รันเลข 1 จุด
เข้าเล่ม กาวหัว 100 ใบ ต่อเล่ม